สิทธิประโยชน์หลักของ บัตร Krungsri Thai Debit

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตร Krungsri Thai Debit

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต Krungsri Thai Debit Card บัตรเดบิตที่สามารถถอน โอน จ่าย ได้ในบัตรเดียว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด

ข้อดีที่ 2: ฟรี ****สอบถามยอดทุกตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศที่รองรับชิปการ์ด

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน ได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM หรือเครื่อง ATM ทั่วโลก ที่รองรับชิปการ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตร Krungsri Thai Debit

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตร Krungsri Thai Debit

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตร Krungsri Thai Debit

คะแนนสะสมของ บัตร Krungsri Thai Debit

Shopping

  • สะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Visa ได้ทั่วโลก / ชำระผ่านออนไลน์ (Verified by VISA)

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตร Krungsri Thai Debit

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตร Krungsri Thai Debit

ค่าธรรมเนียมรายปี: 350 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตร Krungsri Thai Debit

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตร Krungsri Thai Debit

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตร Krungsri Thai Debit

เอกสารการสมัคร บัตร Krungsri Thai Debit

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนและ สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Thai Savings ของผู้สมัครบัตร Krungsri Thai Debit

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประชาชนและ สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Thai Savings ของผู้สมัครบัตร Krungsri Thai Debit

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)