สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี FCD

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี FCD

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต Krungsri FCD Card ปลอดภัยด้วยรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลัก และสามารถถอนเงินบาทได้จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: ถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM ทั่วประเทศ

ข้อดีที่ 3: โอนเงินไปยังบัญชีสกุลเงินบาทภายในธนาคารได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อวัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี FCD

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี FCD

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี FCD

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี FCD

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี FCD

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี FCD

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี FCD

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี FCD

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี FCD

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี FCD

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Thai Saving

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Thai Saving

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)