สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

ข้อดีที่ 1: ช้อปออนไลน์ได้ 24.ชม. รูดจ่ายแทนเงินสดได้สูงสุด 500,000 บาท/วัน แตะจ่ายที่เครื่อง EDC ณ ร้านค้าที่มีเครื่องรับรองสะดวกยิ่งขึ้น

ข้อดีที่ 2: รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

ข้อดีที่ 3: คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ข้อดีที่ 4: รับสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าแบรนด์ดังทุกเดือนผ่าน SCB Easy App

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 399 บาท.

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,และออกบัตรใหม่ 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ ดังนี้ ถอนเงิน / ถามยอด 100 บาท/รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

อายุ: อายุ 15-60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

(เจ้าของธุรกิจ)