สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

ข้อดีที่ 1: ช้อปออนไลน์ 24.ชม.วงเงินสูงสุด 500,000 บาท/วัน

ข้อดีที่ 2: แตะจ่ายง่าย ณ ร้านค้าที่รับรอง EDC

ข้อดีที่ 3: จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสูด 10,000 บาท/ครั้ง

ข้อดีที่ 4: รับเงินชดเชย 1,000 บาท 365 วัน และ 2,000 บาท สูงสุด 10 วัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 1,399 บาท.

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ ดังนี้ ถอนเงิน / ถามยอด 100 บาท/รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

อายุ: อายุ 15-60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)