สิทธิประโยชน์หลักของGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

สิทธิประโยชน์หลักของGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

ข้อดีที่ 1: สามารถถอน โอน และจ่ายได้ในบัตรเดียว

ข้อดีที่ 2: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 3: ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

รายละเอียดเกี่ยวกับGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

คะแนนสะสมของGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

ค่าธรรมเนียมรายปี: 250 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

คุณสมบัติของผู้สมัครGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

เอกสารการสมัครGSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)