สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

ข้อดีที่ 1: ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ข้อดีที่ 2: ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 3: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

อายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)