สิทธิประโยชน์หลักของKK Trust Debit Card

สิทธิประโยชน์หลักของKK Trust Debit Card

ข้อดีที่ 1: สะดวกทุกการใช้จ่ายในบัตรเดียวทั้งในและต่างประเทศ / กดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท/วัน , ชำระสินค้าและค่าบริการสุงสุด 200,000 บาท/วัน

ข้อดีที่ 2: รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเงินเอาประกัน100,000บาท

ข้อดีที่ 3: รับความคุุ้้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Trust Debit Card

รายละเอียดเกี่ยวกับKK Trust Debit Card

ประเภทบัตร: Unionpay

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของKK Trust Debit Card

คะแนนสะสมของKK Trust Debit Card

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Trust Debit Card

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของKK Trust Debit Card

ค่าธรรมเนียมรายปี: 599 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / ไม่คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน (กรณีบัตรหาย)

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่ต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM และ EDC ในเครือ Union Pay ฟรี / คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการที่ต่างประเทศอื่นๆตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย Union Pay

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Trust Debit Card

คุณสมบัติของผู้สมัครKK Trust Debit Card

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครKK Trust Debit Card

เอกสารการสมัครKK Trust Debit Card

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)