สิทธิประโยชน์หลักของICBC (Thai) Debit Card

สิทธิประโยชน์หลักของICBC (Thai) Debit Card

ข้อดีที่ 1: สามารถฝากเงินเป็นเงินบาทหรือเงินหยวนก็ได้

ข้อดีที่ 2: สามารถถอนเงินจากตู้ที่มีสัญลักษณ์ UnionPay ได้ทุกที่ทั่วโลก

ข้อดีที่ 3: สามารถถอนเงินได้ทุกตู้ในประเทศไทย

ข้อดีที่ 4: สามารถฝากเงินเป็นเงินหยวนและสามารถถอนเงินหยวนที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้

รายละเอียดเกี่ยวกับICBC (Thai) Debit Card

รายละเอียดเกี่ยวกับICBC (Thai) Debit Card

ประเภทบัตร: Unionpay, Visa

ระดับของบัตร: Classic, Gold

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของICBC (Thai) Debit Card

คะแนนสะสมของICBC (Thai) Debit Card

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของICBC (Thai) Debit Card

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของICBC (Thai) Debit Card

ค่าธรรมเนียมรายปี: 100 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/ใบ (กรณีบัตรหาย)

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ธนาคารอื่นในประเทศจีน : ประเภทบัตรวีซ่า - 60 บาท บวกค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 1 % ของจำนวนเงินถอน, ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 70 บาท สูงสุด 560 บาท. : ประเภทบัตรยูเนี่ยนเพย์ - 12 หยวน บวกค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 1% ของจำนวนเงินถอน, ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 14 หยวน สูงสุด 112 หยวน. ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดผ่านเครื่อง ATM : ประเภทบัตรยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารอื่นในประเทศจีน รายการละ 4 หยวน, ประเทศอื่นๆ รายการละ 20 บาท.

คุณสมบัติของผู้สมัครICBC (Thai) Debit Card

คุณสมบัติของผู้สมัครICBC (Thai) Debit Card

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครICBC (Thai) Debit Card

เอกสารการสมัครICBC (Thai) Debit Card

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน
  • ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาร

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
  • ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาร

(เจ้าของธุรกิจ)