ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) (สำหรับบริษัททัวร์) By

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) (สำหรับบริษัททัวร์) By

กรุงเทพประกันภัย

ความคุ้มครอง 1: ยื่นวีซ่าแชงเก้นได้

ความคุ้มครอง 2: สำหรับบริษัททัวร์ หรือผู้จัดการการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ

ความคุ้มครอง 3: คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) (สำหรับบริษัททัวร์) By

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) (สำหรับบริษัททัวร์) By

กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกันภัย: -

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: -

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: -

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: -

การล่าช้าของการเดินทาง: -

การยกเลิกการเดินทาง: -

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: -

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: -

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: -

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: -

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: -

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: -

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -