ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ความคุ้มครอง 1: ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: ครอบคลุมถึงการล่าช้าของเครื่องบิน และการยกเลิกเที่ยวบิน

ความคุ้มครอง 3: คุ้มครองความเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สิน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

เบี้ยประกันภัย: ราคาเริ่มต้น 235 บาท

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 20,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: -

การล่าช้าของการเดินทาง: 20,000 บาท

การยกเลิกการเดินทาง: 200,000 บาท

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 2,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 2,000,000 บาท การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: สูงสุด 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วโลก

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 2,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-624-1111

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-624-1111

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -