ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Backpack Go 2 By ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Backpack Go 2 By ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครอง 1: คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: เพิ่มการดูแลชดดชยความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

ความคุ้มครอง 3: ให้ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 2,000,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Backpack Go 2 By ทิพยประกันภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Backpack Go 2 By ทิพยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย: ทั่วโลก ตัวอย่าง 3 วัน 272 บาท

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 10,000 บาท อันเกิดจากการดูแลของโรงแรม สายการบิน หรือชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครองตามมูลค่าชิ้นละไม่เกิน 2,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต:

การล่าช้าของสัมภาระ: -

การล่าช้าของการเดินทาง: 20,000 บาท

การยกเลิกการเดินทาง: -

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 2,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: 2,000,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,000,000 บาท การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 2,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: Call center 1736

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: Call center 1736

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -