สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

ข้อดีที่ 1: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อดีที่ 2: คะแนนแทนเงินสด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

ประเภทบัตร: เจเนอรัล

ระดับของบัตร: วีซ่า

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

Shopping

 • รับส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปที่ Lazada เป็นครั้งแรกผ่านบัตร ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป
 • รับฟรี tote bag เมื่อบันทึกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท เป็นบัตรใบแรกในการชำระเงิน และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อ 1 คำสั่งซื้อตามที่กำหนด

ร้านอาหาร

 • ส่วนลด LINE MAN มูลค่า 40 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น)

ซูเปอร์มาเก็ต

 • ส่วนลด 100 บาท และฟรีค่าจัดส่ง เมื่อช้อปครั้งแรกตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป ด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ผ่านแอปพลิเคชัน HappyFresh
 • รับคะแนน KTC 100 คะแนนเมื่อลงทะเบียนและทำการแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • รับส่วนลดสูงสุด 35% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่ AVIS
 • รับส่วนลด 10% พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายกับบัตรเครดิต KTC VISA ที่ Hertz
 • รับส่วนลด 8% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ที่ Hotels.com
 • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลกกว่า 900 แห่ง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: บัตรเสริมใบที่ 1,2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป 500 บาท/บัตร/ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16**%**

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16**%** ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ไม่ต่ำกว่า 500 บาท/ครั้ง (เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

อายุ: อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาทขึ้นไป / เดือน (สำหรับคนไทย) 50,000 บาทขึ้นไป / เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วีซ่า

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป