สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

ข้อดีที่ 1: รับ ****1 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสำหรับทุกๆ 100 บาท ของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร

ข้อดีที่ 2: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100%

ข้อดีที่ 3: แลกรับบัตรกำนัลแม็คโคร

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

ประเภทบัตร: วีซ่า

ระดับของบัตร: แพลทินั่ม

คะแนนสะสม: รับ ****1 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสำหรับทุกๆ 100 บาท ของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร และทุกๆ 25 บาท ของยอดใช้จ่ายภายนอกแม็คโคร

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

Shopping

 • ทุก 11,000 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 1,000 บาท และทุก 5,500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 500 บาท
 • เปลี่ยนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง
 • เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้ เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน
 • แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • โปรโมชั่นพิเศษตลอดปี

ร้านอาหาร

 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง
 • โปรโมชั่นพิเศษตลอดปี

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ทั่วประเทศ

Cashback

 • เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 100%
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป

เที่ยว

 • รับส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่ง
 • โปรโมชั่นพิเศษตลอดปี

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,900 บาท (ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 200,000/ปี)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 950 บาท ****(ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 200,000/ปี)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% คำนวณจากวันที่บันทึกหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2.5%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย) และ 80,000 บาท/เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลทินั่ม รีวอร์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัว