สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

ข้อดีที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากคะแนนไมล์สะสม (เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตร/รอบบัญชี)*

ข้อดีที่ 2: รับไมล์สะสมได้เร็วกว่า ทุกๆ 20 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 ไมล์สะสม*

ข้อดีที่ 3: สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

ประเภทบัตร: Visa card

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 20 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: มีอายุการใช้งาน 4 ปี (นับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร)

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

Shopping

 • สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

 • รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการซื้อสินค้า Duty Free บนเครื่องบิน (In flight Duty Free) สายการบินไทย สำหรับยอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาท/เซลส์สลิป สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • รับเครดิตเงินคืน 3% จากร้านอาหารทั่วโลก สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 3% จากโรงแรมทั่วโลก สำหรับยอดใช้จ่ายครบทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์* สำหรับยอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายต่างประเทศทั่วโลก

เที่ยว

 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 31,000,000 บาท*
 • บริการห้องพักรับรองอิออน ที่เซ็นทรัล เวิลด์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เมกา บางนา, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา ระยอง และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เดือนละ 4 ครั้ง*
 • บริการห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ เลาจน์ ของการบินไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละ 2 ครั้ง
 • รับไมล์สะสมได้เร็วกว่า ทุกๆ 20 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 ไมล์สะสม*
 • รับโบนัสไมล์สะสม สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนด ครบทุก 4 เที่ยวบินกับสายการบินไทย*

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีแบบมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท / บัตร / ปี) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,500 บาท / บัตร / ปี) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินที่เบิก

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป / บัตรเสริมอายุ 18 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาทขึ้นไป

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย (50 ทวิ) อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)