ถาม-ตอบเกี่ยวกับ

แก้ไขล่าสุด: 

ได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (Stable)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า "บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd.) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ทั้งนี้ ในยุคแรกของการดำเนินงาน บริษัทฯ เป็นเพียงแผนกประกันภัยเล็กๆ แผนกหนึ่งในบริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490) ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง มากกว่า 70 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

ประกันการเดินทาง, ประกันสุขภาพ reviews

ประกันภัยสุขภาพ,All (ประกัน)

ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะสำหรับ ประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan ของกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan / กรุงเทพประกันภัย

ประกันโรคร้ายแรง

ฉันอายุ 45 ปี จำเป็นต้องเสียค่าเบี้ยประกันสำหรับประกันภัย Dual Care กรุงเทพประกันภัย มากแค่ไหนคะ

ประกันภัย Dual Care / กรุงเทพประกันภัย

All (บัตรเครดิต),All (ธนาคาร),All (สินเชื่อ),ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,All (คริปโตเคอร์เรนซี),All (อี วอลเล็ต),All (การมีบุตร),All (การเล่าเรียน),All (ชีวิตคู่),All (การจ้างงาน),All (การทำธุรกิจ),All (เกษียณอายุ),All (อุบัติเหตุ),All (การวางแผนการเงืน),All (การลงทุน),All (หนี้สิน),All (หารายได้),All (การจ่ายภาษี),All (การป้องกันกัย),All (วางแผนเกษียณอายุ),All (การมอบมรดก),All (เศรษฐกิจ)

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3กรุงเทพประกันภัย สามารถที่จะได้รับโปรโมชั่นหรือผลประโยชน์ถ้าไม่มีการเครมประกันบ้างไหมคะ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันภัยโรคมะเร็ง,ประกันโรคร้ายแรง,All (ประกัน),ความป่วยไข้

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 2กรุงเทพประกันภัย ให้การคุ้มครองในโรคร้ายแรงด้วยไหมคะอย่างเช่นโรคมะเร็ง

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 2 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3กรุงเทพประกันภัย สามารถให้การคุ้มครองเกี่ยวกับโรคเจ็บป่วยร้ายแรงด้วยไหมครับ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันโรคร้ายแรง,All (ประกัน)

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 1กรุงเทพประกันภัย มีสิทธิประโยชน์และให้การคุ้มครองในเรื่องของอะไรบ้างครับ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 1 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันชีวิต,ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3กรุงเทพประกันภัย เมื่อถูกทำร้ายร่างกายสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องนี้ไหมครับ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก,All (ประกัน)

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2กรุงเทพประกันภัย เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีรายได้ประจำปีไหมคะ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยทรัพย์สิน,ประกันภัยรถยนต์,All (ประกัน),อาการบาดเจ็บ,All (อุบัติเหตุ)

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2กรุงเทพประกันภัย สามารถได้รับการคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากมอเตอร์ไซค์ไหมครับ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2กรุงเทพประกันภัย มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะกับแบบแผนการคุ้มครองที่ 3

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

สามารถที่จะนำประกันภัยนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ไหมครับ สำหรับประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan ของกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันภัยโรคมะเร็ง,ประกันโรคร้ายแรง,All (ประกัน)

มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เราได้รับเงินประกัน จากการตรวจพบเจอว่าเราเป็นโรคความดันหรือเบาหวานครับ

ประกันภัย Dual Care / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3กรุงเทพประกันภัย ใครบ้างครับที่สามารถที่จะเลือกใช้หรือสมัครใช้บริการของกรมธรรม์นี้

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

จำเป็นต้องแถลงสุขภาพหมายความว่าอย่างไรคะ สำหรับประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan ของกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

มีเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ไหมครับ สำหรับประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan ของกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,All (ประกัน)

มีสาเหตุอะไรบ้างที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากโรคอะไรบ้างครับ สำหรับประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan ของกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ Healthy Flexi Plan / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์,ประกันมอเตอร์ไซค์,ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,การประกันการเสี่ยงภัยยานพาหนะ,All (ประกัน)

อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหมคะ สำหรับประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน / กรุงเทพประกันภัย

All (ประกัน)

ประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันภัย ทำไมถึงบอกว่าเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนคะ

ประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันภัยโรคมะเร็ง,All (ประกัน),อาการบาดเจ็บ,ความป่วยไข้

ประกันภัยโรคมะเร็ง ของกรุงเทพประกันภัย ให้การคุ้มครองอย่างไรเกี่ยวกับโรคมะเร็งครับ

ประกันภัยโรคมะเร็ง / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันภัยโรคมะเร็ง,All (ประกัน)

มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองเมื่อตรวจเจอโรคมะเร็งไหมครับ สำหรับประกันภัยโรคมะเร็ง ของกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยโรคมะเร็ง / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันภัยโรคมะเร็ง,ประกันโรคร้ายแรง,ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก,All (ประกัน)

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 1กรุงเทพประกันภัย สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคอะไรบ้าง

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 1 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 กรุงเทพประกันภัย ได้รับเงินชดเชยในตอนที่ไม่ได้ทำงานได้หลายวันไหมคะ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันโรคร้ายแรง,All (ประกัน),ความป่วยไข้

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2กรุงเทพประกันภัย มีโรคร้ายอะไรบ้างที่มีปัญหามาจากยุงที่ให้การคุ้มครองครับ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 2 / กรุงเทพประกันภัย

All (ประกัน)

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 2กรุงเทพประกันภัย สามารถให้การคุ้มครองเมื่อมีโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมครับ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 2 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันภัยโรคมะเร็ง,ประกันโรคร้ายแรง,All (ประกัน),All (การวางแผนการเงืน)

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 1กรุงเทพประกันภัย แบบแผนนี้แตกต่างกันอย่างไรกับแบบแผนการคุ้มครองที่ 2 ครับ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 1 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 1กรุงเทพประกันภัย จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนที่จะสมัครใช้บริการไหมคะ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 1 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 กรุงเทพประกันภัย ให้การคุ้มครองโรคที่มาจากยุงมีโรคอะไรบ้างคะ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 กรุงเทพประกันภัย ทำไมราคาประกันภัยแบบแผนที่ 3 นี้จึงสูงกว่าเพื่อนล่ะคะ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันโรคร้ายแรง,ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก,All (ประกัน)

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 1กรุงเทพประกันภัย มีแบบแผนและการคุ้มครองอย่างอื่นให้เลือกใช้บริการด้วยไหมคะ

ประกันภัยโรคร้ายจากยุง แผนที่ 1 / กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,All (ประกัน),ความป่วยไข้

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 กรุงเทพประกันภัย ให้การคุ้มครองในเรื่องของโรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ไหมคะ

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ แผนที่ 3 / กรุงเทพประกันภัย