ชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าวินาศภัยที่เห็นในเรื่องของการทำประกันแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าคำว่าวินาศภัยคืออะไรเหมือนกันกับภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่า วินาศภัย คือ อะไรและประกันวินาศภัยช่วยคุ้มครองอะไรให้กับเราได้บ้างไปหาคำตอบด้วยกันเลย

วินาศภัย คือ อะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1662541147-insurance-agent-working-during-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim%20%281%29.jpg

วินาศภัยคือ รูปแบบความเสียหายใดๆก็ตามที่สามารถประเมินออกมาเป็นเงินได้รวมถึงความสูญเสียในลักษณะของผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย

ประกันวินาศภัย หรือ Non-life Insurance คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความเสีย สูญหายใด ๆ ก็ตามกับสิ่งที่ประเมิณมูลค่าได้ เช่น อาคาร บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกัน และบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันไว้ สามารถแบ่งย่อยออกมาเป็น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยคอนโด ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันวินาศภัย ที่นี่

รูปแบบประกันวินาศภัย

  1. ประกันอัคคีภัย

การทำประกันประเภทนี้จะคุ้มครองทรัพย์สินของเรา ครอบคลุมทั้งเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมไปถึงไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สหุงต้มหรือให้แสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัย รวมทั้งภัยจากระเบิด ยานพาหนะ ภัยพิบัติจากน้ำท่วม พายุ หรือแผ่นดินไหวด้วย ซึ่งจะมีเงื่อนไขปลีกย่อยกำหนดต่างกันออกไป หรือตามที่ระบุไว้ โดยสามารถเอาประกันชดเชยได้ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้าง

  1. ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองรถยนต์ หรือยานพาหนะทั้งสองฝ่าย ความเสียหายต่อตัวรถ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ถูกโจรกรรมความเสียหายจากภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม จะต้องจ่ายเบี้ยประกันมากที่สุด ประกันภัยรถยนต์ประเภทสอง ครอบคลุมคุ้มครองชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เมื่อผู้ทำประกันภัยเป็นฝ่ายผิด รวมถึงคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ของตัวรถยนต์ รวมทั้งความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น การลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ประเภทสาม ได้รับความนิยมมากเช่นกัน เพราะเบี้ยประกันถูกที่สุด แต่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของคู่กรณี เมื่อผู้ทำประกันภัยเป็นฝ่ายผิด และมีการคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้

  1. ประกันภัยทางทะเล

การทำประกันประเภทนี้ จะคุ้มครองความเสียหายเรือ และทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล รวมถึงการขนส่งทางบก และทางอากาศ ซึ่งต่อเนื่องกับขนส่งทางทะเลด้วย แบ่งย่อยออกเป็น แบบประกันภัยตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เรือ จากอุบัติเหตุไม่คาดคิดต่าง ๆ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือชนหินโสโครก เรือโดนพายุ รวมทั้งการประกันค่าระวางเรือ และประกันภัยตัวสินค้า คุ้มครองสินค้าที่อยู่ระหว่างขนส่งทางทะเล และความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าระหว่างการขนส่ง

  1. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันวินาศภัยยังมีประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ดอีกด้วย เป็นการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ที่นอกเหนือความคุ้มครอง เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย ประกันการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

ประโยชน์ ประกัน วินาศภัย คืออะไร

  1. ประกันวินาศภัยช่วยคุ้มครองความสูญเสียทั้งสูญเสียชีวิตหรือการได้รับอุบัติเหตุจนเกิดความบาดเจ็บใดๆต่อร่างกายก็ตามพวกประกันก็จะได้รับเงินชดเชยตามความคุ้มครองในกรมธรรม์
  2. ทรัพย์สินที่ทำประกันไว้หากเกิดความเสียหายสูญหายผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายตามความคุ้มครองในกรมธรรม์
  3. ประกันวินาศภัยช่วยลดความเสี่ยงในการตั้งศูนย์เงินจำนวนมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินช่วยให้สร้างความมั่นคงในชีวิตให้มากขึ้น
  4. ประกันวินาศภัยช่วยให้มีผลดีต่อเครดิตในการทำธุรกรรมต่างๆช่วยให้ผู้รับประกันมีเครดิตทางการเงินที่น่าเชื่อถือมากขึ้นมีเพิ่มโอกาสในการกู้ยืมเงินหรือกู้สินเชื่อ
  5. ประกันวินาศภัยจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้ในกรณีที่มีเรื่องฉุกเฉินทำให้มั่นใจได้ว่าหากมีความสูญเสียเสียหายกับร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินเราจะยังมีเงินทดแทนในการใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง

ทำไมควรทำ ประกันวินาศภัย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันประกันวินาศภัยได้รับความนิยมสูงขึ้นมากด้วยหลายคนต้องการความคุ้มครองและหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝัน อาจทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินตามมาประกันวินาศภัยจะช่วยให้ทั้งในระดับของตัวเราเองหรือระดับธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างไรกังวลโดยเฉพาะในนักลงทุนหรือผู้ประกอบการหากต้องการความมั่นใจความมั่นคงและหลักประกันจากอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้ธุรกิจต้องมีสะดุดประกันวินาศภัยนับว่าตอบโจทย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำประกัน ที่นี่

สรุปแล้วก็คือประกันวินาศภัยเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับใครที่อยากจะมีหลักประกันให้กับชีวิตหรือป้องกันความเสี่ยงให้กับทรัพย์สินของเรา ให้ลองพิจารณาว่าประกันเนื้อสะใภ้ประเภทไหนที่ตอบโจทย์ชีวิตเรามากที่สุดหรือเราต้องการความคุ้มครองอะไรเป็นหลัก หากยังไม่มีไอเดียสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก Money Duck ได้ฟรีที่ลิงค์ด้านล่าง