Latest Providers

News

Latest Providers

เงินติดล้อ

เงินติดล้อ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน

no reviews
ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท ชับบ์ สำหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดำเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท

no reviews
ฟิลลิป ประกันชีวิต

ฟิลลิป ประกันชีวิต

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ขยายการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นใหญ่ 98.75% ในบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ชำระแล้วสูงถึงกว่า 2,800 ล้านบาทในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในระยะยาว ด้วยฐานะการเงินอันมั่นคงในระดับสูง

no reviews
แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกันสุขภาพ/ประกันเดินทาง/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายล่าสุดในประเทศไทย และมีประสบการณ์โดดเด่นที่สุดด้านการรับประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแอลเอ็มจี แปซิฟิค ในด้านการบริหารงานประกันสุขภาพและประกันเดินทาง ตั้งแต่ปี 2005

no reviews
ไทยศรี ประกันภัย

ไทยศรี ประกันภัย

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) เดิมมีชื่อว่า บริษัท ไทยศรีซูริคประกันภัย จํากัด ซึ่งแต่เดิมเป็นการรวมทุนในการ ดําเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มซูริคไฟแนนเซียลเซอรวิส และบริษัท ไทยศรีนคร-ประกันภัย จํากัด ปัจจุบันบริษัทฯได้บริหารงานโดยกลุ่มตระกูลพานิชชีวะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งทางด้าน การเงิน และความสามารถในการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพพร้อมด้วย ผู้ถือหุ้นเดิมคือ กลุ่มตระกูลศรีเฟืองฟุ้ง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) มานานกว่า60 ปี

no reviews
ทูน ประกันภัย

ทูน ประกันภัย

บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด มหาชน [TIPCL] เป็นบริษัทในเครือของ Tune Ins Holdings Berhad [TIH] ซึ่งเป็นบริษัท ประกันภัยที่ทําธุรกิจ ทั้งประกันภัยตรงและประกันภัยต่อใน 17 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก และ ที่ผ่านมาได้ขยายไปยังกลุ่มประเทศ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

no reviews
ซมโปะ ประกันภัย

ซมโปะ ประกันภัย

Sompo ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มมาจาก “ธุรกิจประกันอัคคีภัย” จากปัญหาไฟไหม้ที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนญี่ปุ่น พอเวลาผ่านไปตามยุคสมัย จากธุรกิจประกันอัคคีภัย ก็เติบโตจนกลายมาเป็น “ซมโปะ” ประกันภัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกว่าศตวรรษ และได้เข้ามาดูแลคนไทยมาแล้วกว่า 20 ปี ต่อจากนี้

no reviews
เอฟพีจี ประกันภัย

เอฟพีจี ประกันภัย

เอฟพีจีประกันภัย เป็น บริษัทที่ท่านสามารถไว้วางใจ ให้เป็นทางเลือก ในการจัดทำประกันภัยทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และรักษาพันธมิตรกับสถาบันระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญกับตลาดภายในประเทศ บริษัท สามารถเสนอทางเลือกอย่างชาญฉลาดให้กับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย

no reviews
แอลเอ็มจี ประกันภัย

แอลเอ็มจี ประกันภัย

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยอันดับต้นของประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยความมั่นคงนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ลิเบอร์ตี้ มิวซวล กรุ๊ป บริษัทประกันภัยระดับโลกแห่งสหรัฐอเมริกา

no reviews
มิตรแท้ ประกันภัย

มิตรแท้ ประกันภัย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และมีการทบทวนกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

no reviews
มิตรแท้ ประกันภัย

มิตรแท้ ประกันภัย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และมีการทบทวนกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

no reviews
นวกิจ ประกันภัย

นวกิจ ประกันภัย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 88 ปี ดำเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

no reviews
ไทยประกันสุขภาพ

ไทยประกันสุขภาพ

เป็นบริษัทประกันสุขภาพที่มีการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบริษัทประสุขภาพรายแรกของประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 41 ปี บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยบริการที่ดี และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

no reviews
จีนี่ อินชัวรันส์

จีนี่ อินชัวรันส์

จีนี่ อินชัวรันส์ ก่อตั้งในปี 2491 ภายใต้ชื่อ ไชน่า อินชัวรันส์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) บริษัทฯได้แปรสถาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาทเพื่อรองรับงานด้านประกันอัคคีภัย, ภัยทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

no reviews
เคเอสเค ประกันภัย

เคเอสเค ประกันภัย

บริษัท เคเอสเค กรุ๊ป เบอร์แฮด เป็นบริษัทลงทุนสัญชาติมาเลเซีย เคเอสเค กรุ๊ป มีธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ. 2556 เคเอสเค กรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสหากรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยก่อตั้ง บริษัท เคเอสเค แลนด์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโปรเจค 8 คอนเลย์ ซึ่งเป็นโปรเจคในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการออกแบบ อย่างปราณีตเพื่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง

no reviews
โตเกียวมารีน ประกันชีวิต

โตเกียวมารีน ประกันชีวิต

กลุ่มโตเกียวมารีนได้เริ่มต้นธุรกิจประกันภัยตั้งแต่ปี 2489 เริ่มด้วยประกันวินาศภัย รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในปี 2540 เพื่อเป็นคำตอบของการประกันภัยที่ครบวงจรในการตอบสนองความต้องการด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันของคนไทย กลุ่มโตเกียวมารีนได้ขยายธุรกิจสู่การประกันชีวิตในประเทศไทย ในปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

no reviews
วิริยะ ประกันภัย

วิริยะ ประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22

no reviews
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย

บล.จัดการกองทุนกรุงไทย เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ” ทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมให้บริการครบวงจร เพื่อความต้องการของสมาชิกกองทุน ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย เปิดบัญชี ดูพอร์ต หรือ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน พร้อมซื้อ LTF, RMF ผ่านแอปพลิเคชั่น (ibanking) บนโทรศัพท์มือถือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนดิจิตอล

no reviews
ธนาคารไอซีบีซี

ธนาคารไอซีบีซี

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ลีสซิ่งสินเอเซีย จำกัด) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 (ทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105548069674) โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบของการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะเพื่อการขนส่งขนาดใหญ่ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ

no reviews
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร ดำเนินธุรกิจด้านธนาคารและการเงิน โดยมีสาขาทั่วโลก มากกว่า 70 ประเทศ และปัจจุบันมีพนักงานมากถึง 87,000 คนทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2437 ธนาคารได้วางรากฐานที่มั่นคงและเติบโตเคียงคู่ธุรกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ

no reviews
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “LH Bank” ธนาคารพาณิชย์ที่นำเสนอหลายหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทั้งทางด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล ด้านการลงทุนและประกัน พร้อมบริการให้เช่าตู้นิรภัย บริการ ATM รวมถึงการบริการทางการเงินอื่นๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมการเงินของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

no reviews
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อย่อ ธอส. (Government Housing Bank) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในปัจจุบันมีการทรวงการคลังถือหุ้นเกือบทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับประชาชน โดยการให้กู้ยืมเงิน และการจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคาร และที่ดินโดยตรงทำหน้าที่สื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะ และเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ

no reviews
ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) มีพนักงานเริ่มแรก 26 คน ต่อมาธนาคารฯได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ. 2537

no reviews
ซาโตชิ

ซาโตชิ

บริษัท ซาโตชิ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้า ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล) ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

no reviews
บิทาซซ่า

บิทาซซ่า

บิทาซซ่า คือแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีรากฐาน ตั้งมั่นอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหมายความว่าเราจะเป็นเครือข่ายกลางในซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีขนาดใหญ่และติดต่อถึงกันในทวีปอาเซียนโดยรวมเอ็กซเชนจ์และนายหน้าซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละประเทศในทวีปเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน โดยถือใบอนุญาตประกอบการหรือได้รับการยกเว้น​ได้

no reviews
คอยส์ ทีเอช

คอยส์ ทีเอช

ก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2014, coins.co.th ทำให้การโอนเงินมีความราบรื่นและเข้าถึงง่าย ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี Blockchain บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

no reviews
จีเอ็มโอ-แซด

จีเอ็มโอ-แซด

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่ได้สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้วงการหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์

no reviews
อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์

อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์

อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ เป็นผู้ให้บริการนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มจากการเชื่อมกับตลาด Upbit ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในเอเชีย จึงสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุน ทำให้นักลงทุนในไทยได้ร่วมเทรดกับตลาดระดับโลก ในขณะที่ยังได้รับความคุ้มครองจากการกำกับดูแลในประเทศไทยอยู่ อีกทั้งสภาพคล่องที่สูงในตลาดเกาหลีจะช่วยให้การซื้อขายมีความคล่องตัวสูงอีกด้วย

no reviews
ซิปเม็กซ์

ซิปเม็กซ์

Zipmex คือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ที่มีการดำเนินงานทั้งหมดใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย แพลตฟอร์มของเรามีความรวดเร็ว และมีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน และสกุลเงินดิจิทัลให้เลือกอย่างหลากหลาย ทำให้นักลงทุนมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับนักลงทุนในไทย สามารถเทรดกับ Zipmex ได้อย่างมั่นใต เนื่องจาก Zipmex ในประเทศไทยได้รับใบอนุญาตให้เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยจากกระทรวงการคลัง

no reviews
อีอาร์เอ็กซ์

อีอาร์เอ็กซ์

บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) คือ แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแรกและแพลตฟอร์มเดียวที่มุ่งเน้นเฉพาะโทเคนดิจิทัล ERX รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. และเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ ร่วมมือกับบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (SE Digital) ซึ่งเป็น ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อขายโทเคนเพื่อการลงทุน (Investment Token) โทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน

no reviews