เมื่อแนวโน้มรถยนต์พลังงานในไทยนั้นเพิ่มมากขึ้น แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจวันนี้ยังไม่แพร่หลายและเข้าไม่ถึงประชาชนบางกลุ่มซึ่งเราจะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับรถไฟฟ้าให้มากขึ้นว่า รถ EV คืออะไร ต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างไร พร้อมข้อดีข้อเสียและความคุ้มค่าต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์

รถ EV คืออะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1663735325-Untitled%20%286%29.png

รถ EV หรือ Electric Vehicle คือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาปที่ทิ้งก๊าซ CO2 ที่สามารถทำลายชั้นบรรยากาศของโลก หรือจะอธิบายให้ง่ายมากขึ้นคือการใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมัน หรือพลังงานอื่นซึ่งระบบไฟฟ้าจะเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จและสามารถแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาให้รถขับเคลื่อนได้นั่นเอง

ประเภทของ รถ EV

สำหรับประเภทของรถไฟฟ้า หรือรถ EV จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่

 1. รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) ซึ่งจะเป็นรถยนต์ที่มีใช้งานแบบผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งจะมีอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงน้อยกว่าแบบใช้เครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว

 2. รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) จะเป็นรถยนต์ที่มีระบบเช่นเดียวกับแบบไฮบริดแต่จะมีความแตกต่างตรงที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้จากภายนอก หรือPlug-in ทำให้เมื่อเสียบชาร์จพลังงานแล้วรถก็สามารถวิ่งไปได้ในระยะทางที่มากกว่าระบบไฮบริดแบบเดิม

  นอกจากนี้ ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ก็ยังสามารถชาร์จไฟเพิ่มเพื่อกักเก็บประจุตามความต้องการและเมื่อแบตเตอรี่หมด รถก็จะยังคงทำงานคล้ายกับระบบแบบไฮบริด (HEV )

 3. รถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวในการขับเคลื่อน (Plug-in Electric Vehicles : PEVs) จะมีความคล้ายคลึงกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) โดยมีเพียงแค่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักเพียงอย่างเดียว หากแบตเตอรี่หมดจะต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จประจุใหม่ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท

  3.1. รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วิ่งในระยะสั้น ที่วิ่งได้ในระยะสั้น หรือละแวกใกล้เคียงที่มีช่วงขับขี่และรอบความเร็วต่ำ

  3.2. รถยนต์ไฟฟ้าแบบ Battery Electric Vehicle (BEV) จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนแบบ 100% จึงมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ วิ่งได้ระยะไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือที่เรียกว่า Zero Emission แต่อาจมีข้อจำกัดอยู่ที่มีระยะทางการวิ่งจำกัด

  3.3 รถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV) ซึ่งจะขับเคลื่อนและใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) และเป็นเชื้อเพลิง Hydrogen จากการเติมเชื้อเพลิงภายนอกซึ่งไม่มีการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากรถยนต์โดยตรงซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

  ข้อดีของรถยนต์ EV

 4. ค่าเชื้อเพลิงมีราคาไม่แพง แม้จะราคารถในปัจจุบันยังคงราคาแรง แต่หากพูดถึงค่าเชื้อเพลิงอย่างน้ำมันก็ถือว่ารถไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าน้ำมันที่ต้องเสียไปได้เยอะและยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ก็จ่ายเพียงแค่ค่าไฟฟ้าในการชาร์จแต่ละครั้งซึ่งหากหักลบแล้วก้ยังถูกกว่าการเติมน้ำมัน

 5. เครื่องยนต์ทำงานเงียบ ข้อดีอีกอย่าง คือ ไม่มีเสียงรบกวนเนื่องจากกลไกในการขับเคลื่อนไนั้นไม่ต้องอาศัยการจุดระเบิดเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ทั่วไปทำให้เสียงเงียบกว่า

 6. รักษาสิ่งแวดล้อม ผลจากการไม่จุดระเบิดเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนตามข้อ 2 ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ทำให้เกิดมลภาวะจากไอเสียของรถจากการเผาไหม้แบบสันดาป

ข้อเสีย รถ EV คืออะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1663735319-Untitled%20%287%29.png

 1. ตัวรถยนต์มีราคาสูง ในปัจจุบันราคาตัวรถไฟฟ้ายังคงมีราคาค่อนข้างสูงส่งผลให้ผู้ใช้งานยังค่อนข้างน้อยจึงกระทบต่อกลไกการตลาดที่หากมีการผลิตน้อย ใช้น้อยก็ทำให้ราคารถยนต์นั้นสูงขึ้น
 2. ระยะทางจำกัด เนื่องจากรถไฟฟ้าต้องพึ่งพาแบตเตอรี่จากการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปซึ่งการชาร์จแต่ละครั้งซึ่งถูกจำกัดตามปริมาณแบตเตอรี่ทำให้ระยะการขับขี่นั้นถูกจำกัดระยะทางไปด้วยและสถานีที่ชาร์จรถไฟฟ้าในประเทศก็ยังคงมีสถานีให้บริการน้อย
 3. ระยะเวลาในการชาร์จไฟที่ถี่ และใช้เวลาในการชาร์จนาน แม้จะมีการพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่ และการชาร์จประจุอยู่ตลอด แต่ระยะเวลาการชาร์จก็ไม่เหมือนกับการเติมน้ำมันที่รอเพียง 3 - 5 นาทีก็ไปได้แล้ว แต่การชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้ระยะเวลาในการชารืจไม่น้อยกว่า 30 นาทีและต้องชาร์จถี่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง
 4. ตัวเลือกยังน้อย ด้วยความใหม่ของรถไฟฟ้าที่พึ่งเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่นานทำให้มีข้อจำกัดเรื่องการผลิตที่มีตัวเลือกน้อย แม้จะมีหลายเจ้าเริ่มหันมาผลิตรถไฟฟ้าแต่ก็ยังคงมีตัวเลือกน้อยและยังคงต้องติดตามการพัฒนาด้านประสิทธิภาพในอนาคตต่อไปว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้น

ท่านใดกำลังแพลนที่จะซื้อรถก็ลองนำตัวรถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกในการพิจารณาซึ่งคงจะพอเข้าใจแล้วว่าเจ้า EV คืออะไร ดีอย่างไร พร้อมข้อเสียที่อาจจะยังมีข้อจำกัดเรื่องระยะทางและราคาอยู่บ้าง แต่ถ้าหากมองถึงในอนาคตยังคงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพรถอย่างต่อเนื่องก็คงได้เห็นความล้ำสมัยจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเข้ามาซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ให้ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกแห่งพลังงานสะอาด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนธุรกิจที่ยั่งยืน ที่นี่

MoneyDuck เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มความฝันของคุณไปสู่โลกแห่งความยั่งยืนด้วยก้าวหน้าและทันสมัยผ่านการอัพเดตเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อให้คุณจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!