ในการลงทุนทุกคนย่อมอยากได้รับผลตอบแทนสูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด แต่การจะลงทุนให้ปรสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีหลายปัจจัยที่เราควรนำมาวิเคราะห์ สำหรับมือใหม่ที่สนใจการลงทุนซื้อคอนโด

ควรรู้จัก 3 ดัชนีสำคัญในการช่วยตัดสินใจ นั่นคือ IRR, ROI และ NPV ซึ่งวันนี้ MoneyDuck จะมาให้รายละเอียดว่า IRR คืออะไร ROI และ NPV คืออะไร มีความสำคัญกับการลงทุนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ลองนำไปปรับใช้กับการลงทุนของเราเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกันค่ะ

  • IRR ROI NPV คืออะไร
  • ความสำคัญของ IRR ROI NPV

IRR คือ อะไร และ ROI NPV คือ อะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1667448101-day-city-view.jpg

IRR ROI NPV คือ ดัชนีสำคัญที่เมื่อเราต้องการลงทุนกับคอนโดจำเป็นต้องใช้การคำนวณจากทั้ง 3 ดัชนี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน ว่าได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรและเหมาะกับการลงทุนหรือไม่ รวมถึงยังสามารถแสดงผลถึงการลงทุนในอดีตและอนาคตของเราได้อีกด้วย

IRR หรือ Internal Rate Of Return ซึ่ง IRR คือ ดัชนีที่ใช้ในการประเมินอัตราผลตอบแทนการลงทุน โดยคิดจากการสุ่มอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่จะทำให้ค่า NPV เท่ากับ 0 เป็นการทำให้เงินสุทธิในอนาคต เมื่อทอนมูลค่าแล้วมีค่าเท่ากับเงินต้นทุน

ดังนั้น ตามทฤษฎี IRR คือสิ่งที่ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี แต่ตามหลักความจริงแล้วเราต้องคำนวณความเสี่ยงแวดล้อมเพิ่มด้วย

สมการ IRR กับ ต้นทุน

IRR > ต้นทุน คือ การลงทุนได้ผลกำไร เหมาะกับการลงทุน

IRR < ต้นทุน คือ การลงทุนได้ผลขาดทุน ไม่เหมาะกับการลงทุน

IRR = ต้นทุน คือ การลงทุนเท่าทุนกับต้นทุน ควรพิจารณาก่อนลงทุน

สูตรคำนวณ IRR

0 = - CF0 + ( CF1 / (1 + IRR)^1) + ( CF2 / (1 + IRR)^2) + … + ( CFn / (1 + IRR)^n )

โดย

CF = กระแสเงินสุทธิในแต่ละปี

n = ปีที่ทำการลงทุน

ROI หรือ Return On Investment เป็นการประเมินผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งหมดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนหรือเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละโครงการที่เลือกลงทุน

สูตรคำนวณ ROI

ROI = (ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ x 100) / (เงินลงทุน)

NPV หรือ Net Present Value เป็นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ เป็นการวิเคราะห์ การลงทุนกับโครงการสามารถสร้างผลตอบแทนได้หรือไม่ โดยการหาผลต่างของผลรวมเงินสดจ่ายสุทธิและเงินสดรับสุทธิ ซึ่งหากเราต้องการลงทุนในคอนโด ควรเลือกลงทุนกับโครงการที่มีค่า NPV มากกว่า 0 หรือเป็นบวก และหากมีหลายตัวเลือกควรเลือกโครงการที่คิดแล้วค่า NPV สูงที่สุด

สูตรคำนวณ NPV

NPV = - CF0 + ( CF1 / (1 + r)^1) + ( CF2 / (1 + r)^2) + … + ( CFn / (1 + r)^n )

โดย

CF = กระแสเงินสุทธิในแต่ละปี

r = อัตราการคิดลด

n = ปีที่ลงทุน

ความสำคัญของ IRR ROI NPV

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1667448093-city-interchange-overpass-night-with-purple-light-show-chong-qing.jpg

เมื่อเราจะลงทุนซื้อคอนโด ก็จำเป็นต้องเลือกคอนโดที่เมื่อลงทุนแล้วจะได้ผลกำไรที่ดีที่สุด ทำให้เราต้องมีข้อมูลของโครงการหลายที่มาเป็นตัวเลือก ซึ่งทั้ง 3 ดัชนีที่ช่วยในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนนั้นจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบการลงทุนในอนาคตรวมถึงประเมินผลของการลงทุนในอดีตได้อีกด้วย ทำให้เราสามารถประเมินผลตอบแทน และลดความเสี่ยงในการลงทุนพร้อมเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิคเลือกซื้อคอนโด ที่นี่

หลังจากอ่านบทความแล้ว MoneyDuck คาดว่าเพื่อน ๆ คงพอทราบกันแล้วว่า IRR คือ อะไร รวมถึงดัชนีอื่น ๆ อย่าง ROI NPV  มีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรบ้าง เพราะการลงทุนไม่ใช่เรื่องเล็ก จะลงทุนทั้งทีต้องวิเคราะห์ผลกำไรให้ดีจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ

ลองนำวิธีคิดและหลักการจากบทความนี้ไปปรับใช้ รับรองว่าการลงทุนกับคอนโดของเพื่อนๆ จะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอน หากท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่างเลย