เปิดตัวรับปี 2023 กับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแก่ประชาชนจากรัฐบาลผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่ให้สิทธิ์ประชาชน สถานประกอบกิจการไม่ว่าโรงแรม ร้านอาหารที่มีความสนใจสมัครเข้ามาร่วมโครงการภายใต้เงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนดซึ่งในครั้งนี้ที่ให้สิทธิ 560,000 สิทธิ์มาดูกันสิว่าตัวโครงการ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงลิสต์โรงแรมที่เข้าร่วมมีที่ไหนกันบ้างและมีขั้นตอนการจองอย่างไร

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

เริ่มกันที่ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เป็นโครงการที่จัดขึ้นมากระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอันเป็นการสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมให้กลับมาดีขึ้น

รายละเอียดโครงการ

สำหรับรายละเอียดของโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” ก็จะแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 • ส่วนสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

โดยรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนและจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน ทั้งนี้ เมื่อจองที่พักแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ โดยการเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดเท่านั้น

 • สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร หรือคูปองท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนเมื่อเช็คอิน (Check-in) โรงแรมสำเร็จสิ้นโดยจะได้รับคูปองอาหาร หรือคูปองท่องเที่ยววันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in ซึ่งคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out ทั้งนี้ คูปองอาหาร หรือคูปองท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเท่านั้นซึ่งประชาชนจะต้องชำระเงินเอง 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

ข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จและสามารถนำไปใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน

ระยะเวลาโครงการ

ในส่วนของระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

โดยคุณสามารถเข้าไปเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วิธีการจองโรงแรม ที่พัก ใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

วิธีการจองโรงแรม ที่พัก ใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ต่อมาจะเป็นวิธีการจองโรงแรม ที่พักเพื่อใช้สิทธิเราเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 โดยจะแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

ไม่ต้องลงทะเบียนในกรณีเคยลงทะเบียน

สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 แล้วให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปฯเป๋าตังและสามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ทันที ส่วนประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

จองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของประชาชนที่ต้องการจองโรงแรมจะต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยต้องติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง (ซึ่งต้องเข้าพักไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน)

รอการยืนยันจากโรงแรม

ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมที่จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน ทั้งนี้ ผู้เข้าพักจะไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

ชำระค่าใช้จ่าย

หลังจากที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขและยืนยันห้อง โรงแรมจะทำการส่งรายละเอียดแก่ผู้เข้าพักในการรับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก 60% ของที่พักผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง

 • GET COUPON เมื่อมีการชำระเงินเสร้จสิ้น ผู้เข้าพักจะได้รับการแจ้งเตือนว่าทำการจองสำเร็จและจะมีการแสดงคูปองสำหรับใช้เช็คอินที่พักบนแอปฯเป๋าตัง
 • CHECK IN เมื่อถึงวันเข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้องดำเนินการเช็คอินกับทางโรงแรม พร้อมแสดงหลกฐานและปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงาน ดังนี้
  • สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง
  • จากนั้นให้สแกนหน้าบนแอปฯ ถุงเงิน
  • และจะได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร หรือคูปองท่องเที่ยวกับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้
 • CHECK OUT สำหรับการเช็คเอาส์ ให้เป็นไปตามระยะเวลาซึ่งต้องไม่เกินที่กำหนด หากเกินโรงแรมสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เต้มจำนวน ส่วนประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร หรือคูปองท่องเที่ยวได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็คเอาท์

หมายเหตุ : การจองโรงแรม หรือที่พักสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 - 26 เม.ย.66 และควรอยู่ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

20 ลิสต์โรงแรมที่สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

20 ลิสต์โรงแรมที่สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

ทิ้งท้ายด้วย 20 ลิสต์โรงแรมที่น่าสนใจ ที่เข้าร่วม “โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ” โดยสามารถติดต่อเข้าไปจองโรงแรม หรือที่พักได้โดยตรง ดังนี้

 1. โตแมงโอ้ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 2. Banyan Tree Bangkok Staycation จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 3. Chatrium Residence Sathon Bangkok Staycation จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. Avani+ Riverside Bangkok Hotel Staycation จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. Amphawa Nanon Hotel จังหวัดสมุทรสงคราม
 6. Chawalun Resort จังหวัดนครปฐม
 7. 111 รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชัยนาท
 8. Na Nirand Romantic Boutique Resort จังหวัดเชียงใหม่
 9. The Indigo House Phrae จังหวัดแพร่
 10. น่านศรีปันนา รีสอร์ท จังหวัดน่าน
 11. Pakasai Resort จังหวัดกระบี่
 12. Rachakiri Resort and Spa จังหวัดนครศรีธรรมราช
 13. Rabbiz Hill Resort จังหวัดจันทบุรี
 14. ANA ANAN Resort & Villas Pattaya จังหวัดชลบุรี
 15. Verona at Tublan Boutique Hotel & Resort จังหวัดปราจีนบุรี
 16. Cross River Kwai กาญจนบุรี
 17. เดอะ กรีนเนอรี่ พันวารีย์ รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 18. บริษัท เดอะ แลนเทิร์น เอ็กซ์เพรส โฮเต็ล จำกัด จังหวัดภูเก็ต
 19. โรงแรมดิโอโซน บูธีค โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
 20. โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับใครที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการจองที่พัก โรงแรม หรือร้านอาหารซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและยังสามารถเข้าพักโรงแรมดี ๆ ในราคาที่ถูกลงซึ่งหากอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปยังเว็บโซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้

ส่วนใครที่สนใจอ่านบทความดี ๆ อื่น ๆ หรือต้องการวางแผนทางการเงินกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ MoneyDuck Thailand