สินเชื่อรถแลกเงิน UOB หรือที่เรียกว่า Car Cash เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งของธนาคาร UOB ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินจำนวนมากได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยไม่จำเป็นต้องนำรถยนต์ไปค้ำประกันกับสถาบันการเงิน วันนี้เราจะพามาูข้อดี คุณสมบัติผู้สมัครกันสักหน่อยว่าต้องเป็นอย่างไรบ้าง

ข้อดีของสินเชื่อรถแลกเงิน UOB

ข้อดีของสินเชื่อรถแลกเงิน UOB

สินเชื่อรถแลกเงิน หรือที่เรียกว่า Car Cash เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่ใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินจำนวนมากได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยไม่จำเป็นต้องนำรถยนต์ไปค้ำประกันกับสถาบันการเงิน มีข้อดีมากมาย ดังนี้

วงเงินกู้สูง

เนื่องจากใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน ทำให้ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินได้ในวงเงินสูงถึง 100% ของมูลค่ารถ ซึ่งมากกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันอย่างมาก แต่ทั้งนี้วงเงินกู้ยืมสูงสุดขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

ดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินจะต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไปมาก เนื่องจากมีหลักประกันที่มั่นคงคือรถยนต์ ทำให้ความเสี่ยงในการกู้ยืมของธนาคารลดลง ธนาคารจึงสามารถเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำได้ โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปี ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับสินเชื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่มีหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระนาน

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระคืนเงินกู้สินเชื่อรถแลกเงินได้นานถึง 7 ปี หรือ 84 งวด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยคำนวณค่างวดสบายๆ แบบรายเดือน เช่น ถ้ากู้ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ผ่อนนาน 7 ปี จะมีค่างวดเพียง 17,200 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ไม่ต้องส่งมอบรถให้ธนาคาร

แม้จะใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้สินเชื่อ แต่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งมอบรถให้กับทางธนาคาร สามารถใช้รถได้ตามปกติเหมือนเดิม เพียงแค่เซ็นจำนองรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับทางธนาคารเท่านั้น ทำให้ไม่เกิดความยุ่งยากในการเดินทางหรือขนส่งสิ่งของอื่นๆ สามารถกู้เงินได้ทันทีโดยไม่ต้องขายรถ (อธิบายเพิ่มเติม) สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นของตนเองแล้วแต่มีเงินไม่พอในการใช้จ่าย หรือต้องการเงินทุนเพิ่มเติม สินเชื่อรถแลกเงินจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องขายรถยนต์คันโปรดที่ใช้งานอยู่ของตน

อนุมัติรวดเร็ว

เนื่องจากลูกค้ามีหลักประกันสำคัญคือรถยนต์ ทำให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายสินเชื่อของธนาคารจะตรวจสอบเอกสารและหลักประกันเบื้องต้น หากถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าสามารถได้รับการอนุมัติและเบิกเงินกู้ได้ภายในไม่กี่วัน นับเป็นข้อได้เปรียบในกรณีต้องใช้เงินด่วน

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน UOB

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน UOB

เนื่องจากสินเชื่อรถแลกเงินแต่ละธนาคารอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และกระบวนการที่แตกต่างกันไปบ้าง ดังนั้นเราควรทราบคุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ ดังนี้

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันที่นำมาค้ำประกันอย่างถูกต้อง

ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันนั้นจริง มีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง ไม่มีข้อผูกพันหรือข้อจำกัดในการนำรถมาจำนองเป็นหลักประกัน รวมถึงไม่มีภาระจำนองหรือดอกเบี้ยค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น

รถยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับจากปีที่ผลิต

สำหรับรถยนต์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันนั้น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยังอยู่ในสภาพที่ดี มีมูลค่ารถตามราคาตลาดไม่ต่ำเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อวงเงินกู้ที่จะได้รับ

มีรายได้ประจำอย่างน้อย 20,000 บาทต่อเดือน

ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ประจำอย่างน้อย 20,000 บาทต่อเดือน อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร โดยรายได้ประจำนี้อาจเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานแสดงรายได้อย่างชัดเจน

มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

ไม่มีภาระหนี้เกินกว่า 70% ของรายได้รวม ผู้สมัครจะต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ หรือค้างชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ นอกจากนี้ยังต้องมีสถานะทางการเงินที่ดี โดยมีภาระหนี้สินทั้งหมดไม่เกิน 70% ของรายได้รวมทั้งปี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีศักยภาพเพียงพอในการชำระเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่อง

เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี

สำหรับคุณสมบัติด้านบุคคล ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20-60 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายในการทำนิติกรรม รวมถึงมีอายุที่เหมาะสมในการชำระหนี้จากรายได้ประจำ ทั้งนี้บางธนาคารอาจกำหนดช่วงอายุออกไปอีก แต่โดยพื้นฐานแล้วผู้สมัครต้องมีอายุอยู่ในเกณฑ์ข้างต้น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถแลกเงิน UOB

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถแลกเงิน UOB

1. ติดต่อขอข้อมูลและคำแนะนำจากพนักงานธนาคาร สำหรับลูกค้าที่สนใจสินเชื่อรถแลกเงิน สามารถติดต่อพนักงานธนาคาร UOB ได้โดยตรงตามสาขาใกล้บ้านหรือสถานที่ทำงาน เพื่อขอรับคำแนะนำและข้อมูลโดยละเอียด รวมทั้งชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดในการสมัคร วงเงินกู้ที่จะได้รับ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น 2.จัดเตรียมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน เป็นต้น เอกสารประกอบการสมัครที่สำคัญ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานแสดงรายได้ หากไม่มีสลิปเงินเดือน เช่น ใบรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการจ้างงาน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Statement บัญชีธนาคาร นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนรถ เป็นต้น 3. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารครบถ้วน หลังจากได้รับคำแนะนำจากพนักงานธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในใบสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดของรถยนต์ที่นำมาค้ำประกัน ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู้ที่ต้องการ และระยะเวลาผ่อนชำระ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนด 4.รอการพิจารณาจากทางธนาคาร เมื่อทางธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน พร้อมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะเริ่มกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อไป โดยฝ่ายสินเชื่อจะตรวจสอบประวัติและสถานะทางการเงินของผู้สมัคร ตลอดจนตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่นำมาค้ำประกัน กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายวันทำการ แต่จะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด 5. นำรถยนต์มาตรวจสภาพและประเมินราคาตามเงื่อนไข หากใบสมัครผ่านการอนุมัติเบื้องต้นจากธนาคารแล้ว ผู้สมัครจะต้องนำรถยนต์คันที่จะนำมาค้ำประกันมาให้ทางธนาคารตรวจสอบสภาพและประเมินราคา เพื่อพิจารณาว่ารถมีสภาพและมูลค่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ เนื่องจากจะนำไปกำหนดวงเงินกู้ที่จะได้รับ ทั้งนี้อาจมีการตรวจสภาพรถโดยบริษัทประเมินราคารถที่ธนาคารให้การรับรอง 6. เซ็นสัญญา รับเงินกู้ได้ทันที หากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมเซ็นสัญญาจำนองรถยนต์เป็นหลักประกัน จากนั้นธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีให้ทันที สามารถนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้เลย ส่วนการผ่อนชำระคืนจะเริ่มงวดแรกในเดือนถัดไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี 2567 ที่นี่

สรุปได้ว่า สินเชื่อรถแลกเงิน UOB เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยข้อดีหลายประการทั้งวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนยาวนาน ไม่ต้องส่งมอบรถ สามารถกู้เงินได้รวดเร็ว แถมยังคงสิทธิในการใช้รถเหมือนเดิม จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน หากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง