นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") อธิบายวิธี บริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด ("มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด ", "เรา","พวกเรา" หรือ "ของเรา") ทำการเก็บรวบรวม ปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") คุณ ("ผู้ใช้""คุณ" หรือ "ของคุณ") ) อาจมีการให้ไว้ในเว็บไซต์ moneyduck.com และรวมถึงผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" หรือ "การให้บริการ")นอกจากนี้ยังอธิบายตัวเลือกที่มีให้คุณสามารถใช้ได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราและวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลนี้นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับวิธีปฏิบัติของ บริษัท ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมหรือกับบุคคลที่เราไม่ได้จ้างหรือจัดการ

การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งออกมาโดยอัตโนมัติข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลอาทิเช่น ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ และรุ่นประเภทระบบปฏิบัติการ และรุ่น การตั้งค่าภาษาหรือเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนหน้าที่คุณจะมาที่เว็บไซต์ของเรา หน้าของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้ไปที่ หน้าเหล่านั้น ข้อมูลที่คุณค้นหาในเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาเข้าถึง และสถิติอื่น ๆ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้งานของคุณในฐานะผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อระบุตัวคุณ เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามในแง่ของกิจกรรมการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของคุณในผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือการให้บริการ การให้ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าคุณเข้าใจและตกลงว่าคุณกำลังยื่นการเลือกด้วยตนเอง และไม่มีการบังคับหรือกดดันจากฝ่ายใด และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ใครบางคนสามารถระบุตัวคุณได้ว่าเป็นบุคคลที่เฉพาะเจาะจงและสามารถระบุตัวได้อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติบางอย่างของทางเว็บไซต์ คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์) เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณทราบแล้ว และได้ให้แก่เราเมื่อคุณสร้างบัญชี เผยแพร่เนื้อหา ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใดๆ บนเว็บไซต์เมื่อจำเป็น ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อีเมล์ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลธนาคาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ ผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลใดที่มีข้อบังคับ เรายินดีให้คุณสามารถติดต่อเราได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าถึง เพิ่มเติม อัปเดต และลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณได้ ข้อมูลที่คุณสามารถเข้าดู อัปเดต และลบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเว็บไซต์หรือการบริการเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณอัปเดตข้อมูล เราสามารถที่จะจัดเก็บรักษาสำเนาของข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไขในบันทึกของเราข้อมูลบางอย่างอาจยังคงอยู่ในบันทึกส่วนตัวของเราหลังจากที่คุณลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบัญชีของคุณเราจะเก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ตามข้อตกลงของเรา เว้นแต่จะจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาเก็บรักษาที่นานขึ้น หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเราอาจใช้ข้อมูลรวมที่ได้มาจาก หรือ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณอัปเดต หรือ ลบข้อมูลแล้ว แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่จะระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัวเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาหมดอายุข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออก ดังนั้น สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการแก้ไขและสิทธิในการพกพาข้อมูลไม่สามารถบังคับใช้ได้หลังจากหมดอายุระยะเวลาการเก็บรักษา

การใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

ข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกนำมาใช้เพื่อปรับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ปรับปรุงการบริการลูกค้าและตอบคำถามผู้ที่สนใจและอีเมล์ของลูกค้าของเรา ธุรกรรมกระบวนการ ส่งจดหมายข่าวสาร ส่งอีเมล์แจ้งเตือนเช่นการแจ้งเตือนรหัสผ่านการอัพเดทและอื่น ๆ ดำเนินการและบริหารเว็บไซต์และบริการของเราข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุในกรณีที่อาจเป็นการละเมิด และสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลสถิตินี้ไม่ได้รวมเป็นอย่างอื่นในลักษณะที่จะระบุผู้ใช้โดยเฉพาะเจาะจงของระบบ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสามารถใช้ได้ในฐานะผู้ให้บริการแก่คุณในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้: 1. ปรับปรุงคุณภาพของการบริการต่างๆ และข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์ โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลแนวโน้ม การวิเคราะห์ ตัวอย่างการวิจัย การวิจัยทางการตลาด และข้อมูลประชากร 2. ช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด หรือบริการต่างๆในอนาคตที่เราจะนำเสนอบนเว็บไซต์ 3. อนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถติดต่อและช่วยเหลือคุณเมื่อคุณสนใจผลิตภัณฑ์ และแสดงความสนใจโดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา 4. การประมวลผลธุรกรรมระหว่างคุณและบุคคลที่สามบนพื้นฐานจากบุคคลที่สาม จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลยืนยันและสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ WhatsApp ของคุณ ซึ่งบุคคลที่สามสามารถทราบได้หลังจากที่คุณได้รับคำ ขอสนทนาให้การปรึกษาที่ได้รับการร้องขอจากบุคคลที่สาม

การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

ในกรณีที่การให้บริการที่ต้องมีการชำระเงิน เราต้องขอข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ซึ่งจะใช้สำหรับการดำเนินในการชำระเงินเท่านั้นข้อมูลธุรกรรมในการทำการซื้อของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมการซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นเสร็จสมบรูณ์แล้ว ข้อมูลธุรกรรมการซื้อของคุณจะถูกลบออกช่องทางการชำระเงินโดยตรงทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดที่มีการจัดดำเนินการโดย คณะกรรมการ ผู้จัดการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของ พีซีไอ ซึ่งได้มีการให้ความร่วมมือกันของหลายๆยี่ห้ออาทิเช่น วีซ่า มาสเตอร์การ์ด อเมริกัน เอ็กซ์เพลส และ ดิสคัทเวอรี่การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัยของ เอสเอสแอล และได้มีการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิตอล

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ

เราไม่อาจรู้ได้ว่าจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปีโปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเราเราขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง และผู้ดูแลตามกฎหมาย ช่วยกันตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กๆของท่าน และเพื่อเป็นการช่วยกันบังคับใช้นโยบายนี้ โดยการสอนให้ลูกๆ ของพวกท่าน ไม่ให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาทางเว็บไซต์ หรือบริการของเรา โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางท่านผู้ปกครองหากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเราโดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการของเรา โปรดติดต่อกับเราคุณจะต้องมีอายุมากพอที่จะให้การยินยอมได้ ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศของคุณ (ในบางประเทศเราอาจอนุญาตให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณทำแทนได้ในนามของคุณ)

จดหมายข่าวสาร

เราเสนอจดหมายข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาตามความสมัครใจคุณอาจเลือกที่จะหยุดรับจดหมายข่าวสาร หรืออีเมล์การตลาดของเรา โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในอีเมล์เหล่านี้ หรือติดต่อเรา อย่างไรก็ตามคุณจะยังคงได้รับอีเมล์ธุรกรรมที่สำคัญต่อไป

คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้ "คุกกี้" เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนประสบการณ์ออนไลน์ของคุณคุกกี้คือไฟล์ข้อความที่วางไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยหน้าเพจของเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเรียกใช้โปรแกรม หรือส่งไวรัสต่างๆไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้คุกกี้ถูกกำหนดให้คุณโดยเฉพาะ และจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้คุณเท่านั้นเราอาจใช้คุกกี้เพื่อการรวบรวม จัดเก็บและติดตามข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติในการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราคุณสามารถที่จะเลือกในการยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ได้.เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากคุณต้องการหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีจัดการคุกกี้โปรดเข้าไปที่ internetcookies.orgนอกเหนือจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเราอาจอนุญาตให้ บริษัทของบุคคลที่สามบางแห่ง ให้ช่วยเราในการปรับแต่งการโฆษณาที่เราคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้ และรวบรวม และใช้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้บนเว็บไซต์บริษัท เหล่านี้อาจแสดงโฆษณาที่อาจจะวางคุกกี้ไว้ และมีการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้

สัญญาณห้ามการติดตาม

เบราว์เซอร์บางตัวมีคุณสมบัติ ระบบห้ามการติดตาม ที่ส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณการติดตามไม่เหมือนกับการใช้ หรือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ การติดตามหมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้บริโภคที่ใช้ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์ ขณะที่พวกเขาย้ายข้ามเว็บไซต์ต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปเว็บไซต์ของเราจะไม่ติดตามผู้ที่เข้าชมเมื่อเวลาผ่านไปและข้ามไปถึงเว็บไซต์ต่างๆของบุคคลที่สามอย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งอาจติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณเมื่อพวกเขาให้การบริการเนื้อหากับคุณ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาปรับแต่งสิ่งที่พวกเขาจะนำเสนอให้กับคุณ

การโฆษณา

เราอาจแสดงโฆษณาต่างๆออนไลน์ และเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้าของเราที่เรารวบรวมไว้ผ่านกระบวนการลงทะเบียน หรือผ่านการสำรวจออนไลน์ และโปรโมชั่นต่างๆกับผู้โฆษณาบางรายเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายกับผู้โฆษณาต่างๆ ในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมและไม่ระบุตัวตนนี้เพื่อแสดงโฆษณาที่ได้ปรับให้เหมาะกับผู้ชมที่ต้องการ

บริษัท ในเครือ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณให้แก่บริษัทในเครือของเรา เพื่อจุดประสงค์ในการสามารถที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มเติมให้กับคุณข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้ให้แก่บริษัทในเครือของเราจะได้รับการปฏิบัติโดย บริษัทในเครือเหล่านั้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเรายังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ หรืออยู่ในความควบคุมจากเราโปรดทราบด้วยว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ หรือโดยบุคคลที่สามดังกล่าวเราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ และทุกๆเว็บไซต์ที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลที่คุณให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในความควบคุมที่ปลอดภัย และได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเรารักษาระดับความปลอดภัยของผู้ดูแล ทั้งระบบเทคนิค และทางกายภาพ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การดัดแปลงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่อยู่ในการควบคุมและการดูแลอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายไร้สายจะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ดังนั้นในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดในด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา(2) ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ระหว่างคุณและเว็บไซต์ของเรา จะไม่สามารถรับประกันได้และ (3) ข้อมูลใดๆ และข้อมูลที่อาจจะสามารถเข้าดูได้ หรือเข้าแก้ไขโดยบุคคลที่สามในระหว่างการทำการส่ง แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดก็ตาม

การถูกละเมิดข้อมูล

ในกรณีที่เราทราบว่าการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ถูกบุกรุก หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมภายนอกซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโจมตีด้านความปลอดภัย หรือการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ในการสอบสวนและการรายงาน รวมถึงการแจ้งเตือน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งเตือนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หากเราเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน หรือหากจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนตามกฎหมาย เมื่อเราทำแล้ว เราจะส่งอีเมล์ถึงคุณ

การเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลใดๆที่เรารวบรวมไว้ ทำการใช้หรือรับไว้หากจำเป็น หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่นเพื่อปฏิบัติตามหมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายกัน และเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณ หรือความปลอดภัยของผู้อื่น ตรวจสอบการฉ้อโกง หรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาลในกรณีที่เราผ่านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่นการควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมด หรือทรัพย์บางส่วนของเรา บัญชีผู้ใช้ของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอนได้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการแปรญัตติ

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราและจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ กับวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ ที่ได้ทำการ อัปเดตไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้เราอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา อาทิเช่น โดยผ่านข้อมูลที่ติดต่อที่คุณได้ให้ไว้นโยบายส่วนบุคคลฉบับที่มีการได้รับการปรับปรุงใดๆนี้ จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่นการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆอย่างต่อเนื่องของคุณ หลังจากวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุในเวลานั้น) จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ณ เวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การยอมรับในนโยบายนี้

คุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้วโดยการใช้งานในเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ คุณถือว่าคุณได้ยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายนี้หากคุณไม่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์

การติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถส่งอีเมล์ไปที่ admin@hellowiseegg.com

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2021