สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

ข้อดีที่ 1: ทราบผลอนุมัติไวภายใน 3 วัน

ข้อดีที่ 2: เบิกถอนวงเงินทางโทรศัพท์ ไม่ต้องถือบัตรให้ยุ่งยาก

ข้อดีที่ 3: อาชีพไหนก็สมัครได้มีบริการหลากหลาย

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

ดอกเบี้ย: 28%-36% (ขึ้นอยู่กับอาชีพและรายได้ของลูกค้า)

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: -

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 3 วัน

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ITTP สินเชื่อใจดี

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้าหลัง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารแสดงรายได้เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือสำเนา (ไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารแสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)