ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด","ข้อตกลง") คือข้อตกลงระหว่าง บริษัทมันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด "มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด ", "พวกเรา","เรา" หรือ "ของเรา") กับคุณ ("ผู้ใช้","คุณ" หรือ "ของคุณ") ข้อตกลงนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ moneyduck.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของคุณ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" หรือ "บริการ")

คำนิยาม

"เรา" หมายถึง บริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะเจ้าของและผู้จัดการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่ชื่อว่า มันนี่ดัก "คุณ" หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์และได้ใช้บริการต่างๆ และบริการต่างๆ ที่จัดหาให้โดยทางเรา“บุคคลที่สาม หรือ ผู้เชี่ยวชาญ” หมายถึงบุคคลอื่นแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ การให้กู้ยืมแบบ P2P นายหน้าและผู้ให้บริการประกันภัย ตัวแทนขายหลักทรัพย์กองทุนรวม การโอนเงิน โทรคมนาคมที่ให้บริการบนเว็บไซต์

การบริการต่างๆ และการบริการต่างๆ

หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถส่งคำขอการสนทนาถึงคุณได้ หากผู้เชี่ยวชาญได้ส่งคำขอการสนทนาถึงคุณแล้ว ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญก็จะแสดงให้คุณได้เห็นด้วย หากคุณได้รับคำขอการสนทนาจากผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้รับการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่เลือกและสามารถเริ่มการปรึกษากันได้ คุณตกลงที่จะแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ WhatsApp ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้วกับทางเว็บไซต์ให้กับทางผู้เชี่ยวชาญเราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนาและการเจรจาต่างๆ ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการทางการเงิน หรืออยู่ในตำแหน่ง หรือการซื้อผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินใดๆ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเชื่อมต่อคุณกับทางธนาคารต่างๆ และ/หรือ บริษัทประกันภัยต่างๆเราเป็นบริษัทให้บริการช่องทางในเว็บไซด์ และไม่ใช่บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือธนาคาร หรือบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ เราไม่เคยให้การรับประกันใดๆ แก่คุณในนามของธนาคารและ/หรือ บริษัทประกันภัย

บัญชี และ สมาชิก

ถ้าคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซด์ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณเองและคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในกิจกรรมต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีนี้และในส่วนของการกระทำอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีนี้ เราจะคอยดูแลและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลในการติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าในรูปแบบใดอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกได้ คุณต้องแจ้งให้ทางเราทราบในทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือการละเว้นใดๆ ของคุณรวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าวเราสามารถที่จะระงับหรือพักการใช้งานชั่วคราว หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม) หากเราพิจารณาว่าคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือในพฤติกรรมหรือมีเนื้อหาของคุณ ที่มีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและเจตนาที่ดีของเราหากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนขอใช้บริการของเราได้อีก เราสามารถที่บล็อกที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณเพื่อป้องกันมิให้มีการลงทะเบียนใหม่ในอนาคต

ความรับผิดชอบของคุณ

การบริการของเรามีที่ให้คุณสามารถเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม อาทิเช่น สถาบันทางการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิต สถาบันสินเชื่อและการประกันภัย คุณจำเป็นที่จะต้องทำการเลือกและตัดสินใจเองตามดุลพินิจพิจารณาของคุณเกี่ยวกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราไม่ได้ให้การตรวจสอบ หรือ การรับรองสำหรับการใช้งานของคุณในการใช้บริการของบุคคลที่สามต่างๆ ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับและตกลงว่าคุณจะดำเนินการติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่สามที่คุณแต่งตั้ง / หรือเลือกเอง และดังนั้นบุคคลที่สามจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการบริการต่างๆ ที่มีให้กับคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในการติดต่อกัน หรือที่เกิดจาก หรือในการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของคุณ หากคุณตัดสินใจแล้วที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการทางการเงิน คุณจะเข้าสู่การทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่กับเรา นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดสำหรับการซื้อของคุณ ความเหมาะสม หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือข้อตกลงใดๆ ที่คุณได้ทำไว้กับผู้ให้บริการทางการเงิน

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

เราจะไม่เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย หรือโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการใช้เว็บไซด์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเฉพาะ หรือเพิ่มเติมจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการใช้การเชื่อมต่อต่างๆ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าเราจะได้ให้คำแนะนำถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว ในความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น วิธีแก้ไขที่เราจะได้จัดเตรียมให้กับคุณคือการยกเลิกการใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้ หากมีกรณีที่มีข้อพิพาท และ/หรือ ความขัดแย้งกัน ดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์แต่ไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและอำนวยความสะดวกในข้อพิพาท และในที่นี้คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางเรา และ/หรือ ปลดเราออกจากการเรียกร้องใดๆ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่ คุณอาจประสบอันเป็นผลมาจากกรณีพิพาท และ/หรือ ความขัดแย้งดังกล่าว (โดยที่เรามี หรือไม่มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ย/อำนวยความสะดวกให้คุณ)

สารบบของผู้ใช้

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลใดๆ สารสนเทศ หรือ วัสดุ ("สารบบ") ที่คุณได้ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการคุณจะต้องเป็นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง คุณภาพ บูรณภาพ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งทั้งหมดเราสามารถที่จะคอยดูแลและตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ถูกส่งหรือสร้างขึ้นมาจากคุณที่ใช้บริการของเราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากคุณ การใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณไม่อนุญาตให้เราใช้ทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขเผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อการค้าการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆในลักษณะเดียวกัน แต่คุณให้สิทธิ์แก่เราในการเข้าถึงคัดลอกแจกจ่ายจัดเก็บส่งฟอร์แมตใหม่แสดงและดำเนินการเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของคุณ แต่เพียงผู้เดียวตามที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณโดยไม่ จำกัด การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เหล่านั้นเรามีสิทธิ์แม้ว่าจะไม่ผูกพัน ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายใด ๆ ของเราหรือเป็นอันตรายใด ๆหรือที่ไม่เหมาะสม ตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา

การสำรองข้อมูล

เราดำเนินการสำรองข้อมูลตามปกติของเว็บไซต์และเนื้อหาและจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลเหล่านี้สมบูรณ์และถูกต้องในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการสูญหายของข้อมูล เราจะคืนค่าการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด และในช่วงของการหยุดทำงาน

การโฆษณา

ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์คุณสามารถเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่แสดงสินค้าหรือการบริการผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมใด ๆ ดังกล่าวและข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกันหรือการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นอยู่ระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราไม่ส่วนในการรับผิดชอบ ภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการติดต่อการซื้อหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่ได้ให้ การอนุมัติ การเชื่อมโยง การสนับสนุน การรับรองหรือการเข้าร่วมกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ลิงค์เชื่อมโยงบางส่วนในเว็บไซต์อาจเป็น "ลิงค์พันธมิตร" ซึ่งหมายความว่าหากคุณคลิกที่ลิงค์และได้ทำการซื้อสินค้า มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก ลิงค์พันธมิตร เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมินผลและเราไม่รับประกันการเสนอของธุรกิจใด หรือของบุคคลใด ๆ หรือในเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขาเราจะไม่เป็นรับผิดชอบ หรือผู้รับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆคุณควรที่จะตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนในคำแถลงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงค์จากเว็บไซต์นี้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นอกเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คุณถูกห้ามไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (ข) ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ค) ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายระหว่างประเทศใดๆ หรือกฎหมายระหว่างประเทศสหพันธรัฐ จังหวัด หรือรัฐใด ๆในกฎระเบียบ หรือกฎหมายท้องถิ่น (ฆ) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(ง) การก่อกวน ล่วงละเมิด ดูถูกเหยียดหยาม ใส่ร้าย ใส่ร้ายดูหมิ่น ข่มขู่หรือแบ่งแยกตามเพศรสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุชาติกำเนิดหรือความพิการ(จ) เพื่อส่งเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด(ฉ) เพื่ออัพโหลด หรือส่งไวรัส หรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใดๆที่จะส่งผลต่อการทำงาน หรือการทำงานของการให้บริการ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต(ช) เพื่อรวบรวม หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น(ซ) เพื่อแสปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้อความเบื้องต้น แมงมุม โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หรือการขูด(ฌ) สำหรับจุดประสงค์ที่หยาบคายใดๆ หรือผิดศีลธรรมหรือ (ญ) การแทรกแซง หรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะความปลอดภัยของการให้บริการ หรือเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรืออินเทอร์เน็ตเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้ไม่ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้แก่คุณ หรือบุคคลที่สามและสิทธิทั้งหมด กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับทาง บริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด แต่เพียงผู้เดียวเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ การออกแบบและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการของเราเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ บริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ถือใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและ โลโก้อื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา หรือการให้บริการของเรา อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆในการใช้งานของคุณในเว็บไซต์และบริการของเรา เราไม่ได้ให้สิทธิ หรืออนุญาตให้คุณทำซ้ำหรือใช้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของ บริษัท มันนี่ดั๊ค (ไทยแลนด์) จำกัด หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่นี้บนเว็บไซต์เมื่อเราดำเนินการเราจะแก้ไขวันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนในด้านล่างของหน้านี้

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อสัญญานี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดโดยการใช้เว็บไซต์หรือการให้บริการของบริษัท คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัท

การติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถส่งอีเมล์ไปที่ admin@hellowiseegg.com

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2021