เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำประกันแล้ว แต่เมื่อเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกลับไม่ได้รับความคุ้มครอง สงสัยใช่ไหใครับว่าทำไม โดยสาเหตุที่เรายังไม่สามารถเคลมได้นั่นก็คือ ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) นั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ต้องมีในประกันสุขภาพทั่วไปและประกันคุ้มครองโรคร้าย ซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัว และวันนี้เราจะมาบอกกันว่า ระยะเวลารอคอย คือ อะไร ทำไมจึงต้องมีเพื่อให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำประกันกันมากขึ้นครับ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนะนำประกันโรคร้ายแรง ที่น่าสนใจ ที่นี่

ระยะเวลารอคอย คือ อะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1666763972-happy-young-asian-couple-realtor-agent%20%287%29.jpg

****มาที่ประเด็นแรกที่ต้องอธิบายก่อนเลยครับ ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) **** คือ ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันจะยังไม่สามารถทำการเคลมค่ารักษา เรียกร้องเงินชดเชยหรือเคลมประกันได้ ภายในระยะเวลาตามที่เงื่อนไขในกรมธรรม์กำหนด ซึ่งจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทกำหนด ตั้งแต่ 30 – 120 วัน

เหตุผลที่ต้องมีระยะเวลารอคอย คือ อะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1666763961-elderly-patients-injury-woman-patient-s-bed-hospital-holding-us-dollar-bills-feel-happy-from-getting-insurance-money-from-insurance-companies%20%281%29.jpg

เหตุผลที่ต้องมีระยะเวฃารอคอยก็คือ บริษัทประกันต้องการป้องกันความเสี่ยงจากผู้เอาประกันที่มาซื้อประกันก่อน ทั้งที่ทราบว่าตนเองป่วย แต่ไม่ยอมทำการรักษา เพื่อเอาความคุ้มครองหลังจากทำประกันแล้ว

ซึ่งในกรณีนี้นับว่าไม่เป็นธรรมกับบริษัทประกัน โดยระยะเวลารอคอยเป็นการเพิ่มเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกันก่อนว่า  ไม่ได้มีจุดปรสงค์ไม่ดีในการมาเอาผลประโยชน์จากการเคลมเอาเงินชดเชยในการรักษา โดยแต่ละบริษัทฯจะมีการกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป

ทำไมประกันแต่ละประเภทมีระยะเวลารอคอย ไม่เท่ากัน

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1666764095-businessman-examining-papers-table.jpg

****อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าระยะเวลารอคอย ****ของประกันแต่ละประเภท แต่ละบริษัทนั้นไม่เท่ากัน โดยมีความแตกต่างกันตามความรุนแรงของโรคหรือระยะเวลาในการแสดงอาการของโรค สำหรับประกันสุขภาพโรคทั่วไป มักจะมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

หากเป็นโรคเรื้อรังที่ใช้เวลาในการรักษาและค่ารักษาสูงเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมอง ประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ อย่างไรก็ตามเราควรสอบถามตัวแทนประกันภัยหรืออ่านรายละเอียดอีกทีเพื่อใหทราบระยะเวลารอคอยที่ทางบริษัทประกันกำหนด

ถ้าป่วยหรือเสียชีวิตในระยะเวลารอคอย จะทำอย่างไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1666764106-car-auto-motor-insurance-reimbursement-vehicle-concept.jpg

ในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วงระยะเวลารอคอย ทางบริษัทประกันจะไม่อนุญาตให้เคลมค่ารักษาได้ หรืออาจเลือกที่จะยกเลิกความคุ้มครองหรือสัญญากรมธรรม์ได้ แต่หากครบระยะเวลารอคอยแล้ว ปรากฎว่าไม่พบโรคใดๆ ผู้เอาประกันก็สามารถถือกรรมธรรม์นั้นต่อไปได้ในระยะยาว หากเกิดป่วยขึ้นในอนาคตก็สามารถได้รับการรักษาและความคุ้มครองจากบริษัทประกันได้ในทันที

ส่วนในกรณีที่เสียชีวิต (จากสาเหตุใดก็ตาม) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงระยะเวลารอคอยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทประกันจะทำการตรวจสอบประวัติการรักษาโรคหากค้นพบว่าไม่เคยตรวจวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงมาก่อน บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

แต่จะไม่มีการให้ผลประโยชน์กรณีเคลมโรคร้ายแรง ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเคยมีประวัติการรักษาหรือตรวจพบโรคร้ายแรงมาก่อนทำประกัน บริษัทประกันจะคืนค่าเบี้ยประกัน ที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อควรรู้ เมื่อต้องเคลมประกัน ที่นี่

และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่ควรทราบในเรื่องของระยะเวลารอคอย ซึ่งก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งควรศึกษาเงื่อนไขการเอาประกันให้รอบคอบก่อน จะได้ไม่เกิดการเข้าผิดหรือปัญหาตามมาเมื่อต้องการเคลมหรือเอาผลประโยชน์ในภายหลัง

อย่างไรก็ตามทั้งการทำประกันสุขภาพและการทำประกันโรคร้ายเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งในยุคนี้ เพราะความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และค่าใช้จ่ายในการรักษาก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการมีประกันไว้จะเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เราได้ในวันที่ไม่พร้อมและเป็นการสร้างสวัสดิการค่ารักษาให้กับตนเองในอนาคตอีกด้วย หากท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่างเลย