คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินประโยคของการลงทุนว่า “ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง” แต่เราจะลงทุนอยากไรให้งอกเงยและยังได้กำไรซึ่งถ้าจะหากไปลงทุนหุ้น กองทุนรวม หรือตราสารต่าง ๆ อาจจะเสี่ยงไป การออมเงินแบบฝากประจำจึงอาจจะเหมาะสำหรับที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ ได้เงินต้นครบแต่ยังได้กำไรซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปส่องว่าควรฝากประจำ ดอกเบี้ย อัปเดต 2566 ที่ธนาคารไหนดี ซึ่งอย่ารอช้า! ไปเริ่มกันเลย

ทำไมถึงควรลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ

ทำไมถึงควรลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Account) จะเป็นบัญชีที่มีการกำหนดระยะเวลาการฝากเงินที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือ 24 เดือนและจะจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดทำให้ผู้ฝากได้รับเงินต้นครบแถมได้ดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อครบอายุจึงเหมาะกับคนที่ตั้งใจจะฝากเก็บเงินที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำและไม่ต้องการสูญเสียเงินต้นนั่นเอง

บัญชีเงินฝากประจำ VS เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากประจำ จะเหมาะกับคนที่ตั้งใจเก็บเงิน (เงินเย็น) ที่ไม่ได้มีแผนจะใช้เงินเพื่อนำไปทำสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลาที่ฝากซึ่งจะช่วยในการคุมเงินเก็บได้ง่าย ได้รับเงินปันผลเป็นดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเงินฝาก แต่ไม่สามารถถอนออกมาใช้ก่อนกำหนดได้จึงอาจจะทำให้ขาดสภาพคล่องได้ในบางคน

เงินฝากออมทรัพย์ จะเป็นรูปแบบการฝากที่เหมาะกับนักออมมือใหม่ หรือมนุษย์เงินเดือนที่พึ่งเริ่มหัดออม หรือลงทุนเนื่องจากไม่มีการจำกัดเงินฝาก แม้เงินน้อยหลักร้อยก็ฝากได้ แถมยังการันตีผลการตอบแทนที่แน่นอนและไม่กำหนดระยะเวลาการฝากเหมือนเงินฝากประจำ ทำให้มีสภาพคล่องสามารถถอนออกมาใช้งานได้ง่ายเมื่อจำเป็น แต่จำเก็บเงินได้ยากกว่าและดอกเบี้ยที่ได้รับมักต่ำกว่าบัญชีเงินฝากประจำ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีออมเงินง่าย ๆ ที่นี่

เทียบชัดข้อดี - ข้อเสียของบัญชีเงินฝากประจำ

เทียบชัดข้อดี - ข้อเสียของบัญชีเงินฝากประจำ

ข้อดีของบัญชีเงินฝากประจำ

 • ให้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ปกติและเงินฝากแบบบัญชีกระแสรายวัน
 • ช่วยให้มีวินยัในการเก็บเงินเนื่องจากไม่สามารถถอนมาใช้ได้ทันที ต้องรอให้ครบระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความเสี่ยงต่ำมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ และยังช่วยให้ได้เงินต้นครบพร้อมดอกเบี้ย
 • สามารถนำบัญชีไปแสดงเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้

ข้อเสียของบัญชีเงินฝากประจำ

 • ขาดความยืดหยุ่นและไร้สภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถถอนก่อนกำหนดระยะเวลาเงินฝากได้
 • มีการจำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

10 ธนาคารฝากประจำ ดอกเบี้ย อัปเดต 2566

10 ธนาคารฝากประจำ ดอกเบี้ย อัปเดต 2566

ต่อมาจะขอพูดถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีฝากประจำโดยกำหนดระยะเวลาออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ ฝากประจำแบบ 3 เดือน ฝากประจำแบบ 6 เดือน ฝากประจำแบบ 12 เดือนและฝากประจำแบบ 24 เดือนผ่าน 10 ธนาคารอัปเดตดอกเบี้ยล่าสุดในปี 2566 ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.85%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.20%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.60%

2. ธนาคารกรุงไทย

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.82%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.35%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.85%

3. ธนาคารออมสิน

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.85%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.35%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.65%

4. ธนาคารกสิกรไทย

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.82%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.35%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.75%

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.82%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.35%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.75%

6. ธนาคารยูโอบี

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.60%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.20%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 0.20%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 0.20%

7. ธนาคารซิตี้แบงก์

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.45%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.35%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.75%

8. ธนาคารทหารไทยธนชาต

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.65%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 0.90%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.25%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.45%

9. ธนาคารทิสโก้

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 1.30%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 1.45%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.70%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.85%

10. ธนาคารซีเอเอ็มบีไทย

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือนอยู่ที่ 0.95%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือนอยู่ที่ 1.10%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 1.25%
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ 1.55%

สรุปภาพรวมบัญชีเงินฝากประจำ 2566

สรุปภาพรวมบัญชีเงินฝากประจำ 2566

 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 3 เดือน - ธนาคารทิสโก้ (1.30%)
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 6 เดือน - ธนาคารทิสโก้ (1.45%)
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 12 เดือน - ธนาคารทิสโก้ (1.70%)
 • อัตราดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 24 เดือน - ธนาคารทิสโก้ (1.85%) และ ธนาคารกรุงไทย (1.85%)

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

ต่อมาจะเป็นตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยโดยนาย A เริ่มต้นฝากเงินเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2566 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทกับธนาคารทิสโก้แบบฝากประจำ 12 เดือนซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ที่จะสามารถคำนวณดอกเบี้ยที่จะได้รับด้วยสูตรดังนี้

ดอกเบี้ยในงวดนั้น = (เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี x จำนวนวันในงวดนั้น) / จำนวนวันทั้งปีล

อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี = 1.70 - 15% = 1.445% ต่อปี

 • ดอกเบี้ยงวด 6 เดือนแรก = (30,000 x 1.445% x 181) / 365 = 214.96 บาท
 • ดอกเบี้ยงวด 6 เดือนหลัง = (30,214.96 x 1.445% x 184) / 365 = 220.10 บาท

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - วันที่ครบกำหนด 31 ธ.ค. 2566 ดอกเบี้ยที่นาย A จะได้รับ

ทั้งหมดคือ 214.96 + 220.10 = 435.06 บาท

การฝากประจำ ดอกเบี้ย อัปเดต 2566 ทั้งแบบฝากประจำ 3 เดือนไปจนถึงฝากประจำ 24 เดือนจะอยู่ในช่วง 0.60 - 1.85% ต่อปีและจะมีการจ่ายดอกเบี้ยคืนเมื่อครบตามสัญญา โดยจะจ่ายแบบคราวเดียว หรือทยอยจ่ายทีละช่วงแบบ 6 เดือนครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารซึ่งเหมาะกับคนที่มีเงินก้อน อยากเก็บเงินและไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงด้านการลงทุน

ส่วนใครที่อยากสอบถามความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือต้องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาขอรับคำปรีกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนได้ฟรีที่ MoneyDuck Thailand