ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวและสภาวะการเงินไม่ค่อยดีนัก หลายคนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน "สินเชื่อบ้านแลกเงิน" จึงกลายเป็นทางเลือกการระดมทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากช่วยเปลี่ยนมูลค่าที่อยู่อาศัยของคุณให้กลายเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ในบทความนี้เราจะพาไปดูกันว่า สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ที่ไหนดี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่ออเนกประสงค์เป็นประเภทสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารที่ใช้สินทรัพย์อย่างบ้าน คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์ เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องปลอดภาระผูกพันกับสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่น ๆ เสียก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อเป็นเงินสดมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่าง ๆ โดยธนาคารแต่ละแห่งจะมีหลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป ผู้สนใจจึงควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจ

ข้อดีของสินเชื่อบ้านแลกเงิน

ข้อดีของสินเชื่อบ้านแลกเงิน

 • แหล่งระดมเงินทุนรวดเร็ว สามารถนำมูลค่าบ้านหรือคอนโดมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
 • ไม่ต้องผ่อนชำระตามปกติ คุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อทั้งหมดในครั้งแรก
 • วงเงินสินเชื่อสูง อาจได้รับวงเงินสูงถึง 90% ของมูลค่าสินทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป และคิดลดจากเงินต้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการประจำเดือน จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาเริ่มแรก

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสินเชื่อบ้านแลกเงินควรคำนึงถึงข้อเสียด้วย เช่น การสูญเสียสินทรัพย์หากผิดนัดชำระ การถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราปกติหากไม่ไถ่ถอนภายในระยะเวลากำหนด และความเสี่ยงต่อการแกว่งตัวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ให้เราพิจารณส่วนของดอกเบี้ย หรือระยะเวลาการผ่อนชำระให้ลงตัวกับสถานะทางการเงินของเรา เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นเงินสดได้แล้ว หากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง

แนะนำ 5 สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ที่ไหนดี

แนะนำ 5 สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ที่ไหนดี

สถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งมีสินเชื่อบ้านแลกเงินรูปแบบพิเศษนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1. GSB บ้านเเลกเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับผู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.56%
 • สำหรับผู้ไม่ทำประกันชีวิต ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.81%

วงเงิน

 • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 30 ปี

2. สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.94% ตลอดอายุสัญญา

วงเงิน

 • สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมไม่เกิน 70 ปี)

3. สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

อัตราดอกเบี้ย

 • 5.77-6.76% ตลอดอายุสัญญา

วงเงิน

 • สูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมไม่เกิน 65 ปี)

4. สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย 5.11-8.95% ตลอดอายุสัญญา

วงเงิน

 • วงเงินสูงสุด 85% ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมไม่เกิน 65 ปี)

5. สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR+0.75% ตลอดอายุสัญญา

วงเงิน

 • วงเงินสูงสุด 80% ของราคาประเมิน (สูงสุด 10 ล้านบาท)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ไหนดี ที่นี่

3 ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

3 ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานของสินเชื่อบ้านแลกเงินแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับวงเงินที่เหมาะสม ดังนี้

1. การเปรียบเทียบโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญ ควรเลือกอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อประหยัดดอกเบี้ยในระยะยาว
 • เงื่อนไขการทำประกันควรพิจารณาด้วยว่าคุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอายุและสถานภาพของผู้กู้
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละแพ็กเกจ ต้องคำนวณให้ดี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระยาวจะทำให้ค่างวดต่ำลง แต่จะเสียดอกเบี้ยมากกว่า

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ละเอียด เช่น อัตราค่าจดจำนอง อากรแสตมป์ เป็นต้น
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่สถาบันการเงิน เช่น ค่าประเมินหลักประกัน ค่าสำรวจสถานที่ เป็นต้น
 • คำนวณค่าใช้จ่ายรวมให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ มิฉะนั้นอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดไว้

ขั้นตอนการดำเนินการขอสินเชื่อ

 • ศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เช่น การยื่นเอกสาร การประเมินราคาหลักทรัพย์ การอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น
 • บางธนาคารอาจมีขั้นตอนที่รวดเร็วกว่า ในขณะที่บางแห่งใช้เวลานานกว่า
 • เข้าใจขั้นตอนจะช่วยให้เตรียมเอกสารประกอบได้อย่างครบถ้วน รวมถึงวางแผนระยะเวลาได้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนสินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่นี่

สรุปแล้ว การทำความเข้าใจในรายละเอียดปลีกย่อยทั้ง 3 ประเด็นนี้ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งในแง่เงื่อนไข ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการขอสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เราพิจารณส่วนของดอกเบี้ย หรือระยะเวลาการผ่อนชำระให้ลงตัวกับสถานะทางการเงินของเรา เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นเงินสดได้แล้ว หากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง