สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ข้อดีที่ 1: รายการMembership Rewards สำหรับสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัล ตอบสนองไลฟ์สไตล์ เช่น ช้อปปิ้งท่องเที่ยวรับประทานอาหารความบันเทิงและประสบการณ์แปลกใหม่แสนประทับใจ

ข้อดีที่ 2: ไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า สูงสุด 3-5 เท่าของรายได้

ข้อดีที่ 3: ไม่มีดอกเบี้ยเพียงชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามกำหนดระยะเวลาในแต่ละเดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ประเภทบัตร: ชาร์จการ์ด อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คะแนนสะสมของ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

Shopping

 • แผนพิทักษ์การซื้อ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจภายใต้ความคุ้มครอง ที่จะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน เพียงท่านชำระสินค้าทุกครั้งหรือบัตรทองสินค้าของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆภายใน 30 วันหลังจากที่ซื้อ
 • โปรแกรมแบ่งชําระรายเดือน 0% (Wise Pay Installment Plan)

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง มอบความคุ้มครองให้แก่ท่านทุกครั้งที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพียงท่านใช้บัตรทองชำระค่าบัตรโดยสารเดินทาง
 • บริการ (global Assist) เพิ่มความจุใจในทุกครั้งที่เดินทางในต่างประเทศด้วยบริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางในต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ค่าธรรมเนียมรายปี: มีค่าใช้จ่าย ( 1,765.50 บาท / บัตร / ปี (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,650 + vat7%))

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: มีค่าใช้จ่าย ( 1,444.50 บาท / บัตร / ปี (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,350 + vat7%))

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3%

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ไม่คิดค่าบริการ

ค่าปรับเช็คคืน: 200 บาท / ครั้ง

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี / 20 ปี ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เอกสารการสมัคร บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชนสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน )
 • สำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร และบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน