สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ข้อดีที่ 1: อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินต่ำเพียง 12.99 % ต่อปี เมื่อชำระยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนขั้นต่ำ

ข้อดีที่ 2: สะสมคะแนนสะสมเมมเบอร์ชิป รีวอร์ดได้หลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางช้อปปิ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรรับประทานอาหาร และอื่นๆอีกมากมายที่เข้าร่วมรายการ

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อถือสูงสุด1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทุกๆ 28 วันจากเครื่อง ATM ภายในประเทศที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือเเอ็กซ์เพรส แคช โดยเสียค่าบริการร้อยละ 3 จากยอดการเบิกเงินสด (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ประเภทบัตร: บัตรเครดิตทั่วไป

ระดับของบัตร: บัตรเครดิตทั่วไป

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

Shopping

 • สะสมคะแนนสะสมเมมเบอร์ชิปรีวอร์ดได้หลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรรับประทานอาหารและอื่นๆอีกมากมายที่เข้าร่วมรายการ
 • รองรับเทคโนโลยีคอนแทคเลสการชำระเงินแบบ ไร้สัมผัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทผ่านบัตร
 • รับสิทธิ์ความคุ้มครองเรื่องแผนพิทักษ์การซื้อสินค้า แผนการรับประกันการคืนสินค้า แผนการรับประกันการรับรองสินค้า

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ค่าธรรมเนียมรายปี: มีค่าใช้จ่าย ( 1,926 บาท / บัตร / ปี (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,800 + vat7%))

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีแบบมีเงื่อนไข ****( ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรก และ 1,284 บาท+ vat7% สำหรับบัตรเสริมใบที่ 3 เป็นต้นไป)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3%

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ไม่คิดค่าบริการ

ค่าปรับเช็คคืน: 200 บาท / ครั้ง

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี / 20 ปี ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 ต่อเดือน (รายได้ขั้นต่ำ 360,000 บาท / ปี)

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประชาชนสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน )
 • สำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร และบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน