ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส By ไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส By ไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครอง 1: ไม่จำกัดอายุผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง 2: ชดเชยรายวันสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน

ความคุ้มครอง 3: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส By ไทยวิวัฒน์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส By ไทยวิวัฒน์

เบี้ยประกันภัย: ขึ้นอยู่กับประเทศและจำนวนวันที่เดินทางไป

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: สูงสุด 50,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: สูงสุด 5,000 บาท

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: สูงสุด 20,000 บาท

การล่าช้าของการเดินทาง: สูงสุด 20,000 บาท (ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ)

การยกเลิกการเดินทาง: สูงสุด 100,000 บาท

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: สูงสุด 5,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 5,000,000 บาท การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

การจี้โดยสลัดอากาศ: สูงสุด 50,000 บาท

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: สูงสุด 250,000 บาท (การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: สูงสุด 20,000 บาท

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: สูงสุด 5,000,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน และได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลตาสงประเทศ สูงสุด 3,000 บาท/วัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: สูงสุด 500,000 บาท บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: สูงสุด 5,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-6963650

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-6963650

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: คุ้มครอง

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: คุ้มครอง

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: คุ้มครองการเล่นสกี