ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย By ไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย By ไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครอง 1: ซื้อได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ

ความคุ้มครอง 2: เลือกรับความคุ้มครองสูงสุดได้ถึง 5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 3: มีทั้งแบบเที่ยวเดียวและไป-กลับ

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย By ไทยวิวัฒน์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย By ไทยวิวัฒน์

เบี้ยประกันภัย: ราคาเริ่มต้น 50 บาท

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: เฉพาะประเทศไทย

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: สูงสุด 15,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: สูงสุด 6,000 บาท

การล่าช้าของการเดินทาง: สูงสุด 18,000 บาท

การยกเลิกการเดินทาง: -

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: สูงสุด 1,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 5,000,000 บาท (การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: สูงสุด 20,000 บาท

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: สูงสุด 300,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: -

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: -

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: -

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -