ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Common Sense By อลิอันซ์

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Common Sense By อลิอันซ์

ความคุ้มครอง 1: ผู้ที่อายุ 16-75 ปี รับความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท และเกิน 75 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 1,500,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: มีค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง 200,000 บาท

ความคุ้มครอง 3: มีตั๋วไป-กลับ สำหรับการเดินทางเพื่อดูแลผู้เยาว์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Common Sense By อลิอันซ์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Common Sense By อลิอันซ์

เบี้ยประกันภัย: ขึ้นอยู่กับประเทศและจำนวนวันที่เดินทางไป

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: -

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: -

การล่าช้าของการเดินทาง: -

การยกเลิกการเดินทาง: -

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: จ่ายตามจริง

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 3,000,000 บาท (การเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: 100,000 บาท

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: 25,000 บาท

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: 200,000 บาท

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: จ่ายตามจริง

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-3058421

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-3058421

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -