ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Good Sense By อลิอันซ์

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Good Sense By อลิอันซ์

ความคุ้มครอง 1: ผู้ที่อายุ 16-75 ปี รับความคุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท และเกิน 75 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: คุ้มครองการยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋าเดินทาง

ความคุ้มครอง 3: คุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟสูงสุด 25,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Good Sense By อลิอันซ์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Good Sense By อลิอันซ์

เบี้ยประกันภัย: ขึ้นอยู่กับประเทศและจำนวนวันที่เดินทางไป

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 50,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: 5,000 บาท

การสูญหายของบัตรเครดิต:

การล่าช้าของสัมภาระ: 20,000 บาท

การล่าช้าของการเดินทาง: 50,000 บาท

การยกเลิกการเดินทาง: จ่ายตามจริง

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน:

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: จ่ายตามจริง

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 4,000,000 บาท (การเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: 150,000 บาท

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: 30,000 บาท

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: 250,000 บาท

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: จ่ายตามจริง

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-3058421

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-3058421

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -