ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Gold By AXA

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Gold By AXA

ความคุ้มครอง 1: เสียชีวิต รักษาพยาบาล การเคลื่อย้ายผู้ป่วย หรือการส่งศพ ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: คุ้มครองการยกเลิกเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋า การลดจำนวนวันเดินทาง

ความคุ้มครอง 3: รับเงินชดเชยวันละ1,000บาทหากเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Gold By AXA

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Gold By AXA

เบี้ยประกันภัย: ราคาเริ่มต้น 391 บาท

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: สูงสุด 50,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: 5,000 บาท

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: 15,000 บาท

การล่าช้าของการเดินทาง: 30,000 บาท

การยกเลิกการเดินทาง: สูงสุด 30,000 บาท

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: -

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 1,500,000 บาท (คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: ยกเว้นความคุ้มครอง

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,000,000 บาท (รักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บหรือป่วย)

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: 2,000,000 บาท (สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย)

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: สูงสุด 2,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-2065488

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-2065488

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -