ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Silver by AXA

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Silver by AXA

ความคุ้มครอง 1: ราคาเริ่มต้นแค่ 234 บาท/เที่ยว

ความคุ้มครอง 2: บริการส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ

ความคุ้มครอง 3: ขยายระยะเวลารับผลประโยชน์สูงสุด 15 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยเดินทาง Silver by AXA

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยเดินทาง Silver by AXA

เบี้ยประกันภัย: เริ่มต้น 234 บาท/เที่ยว

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: -

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: -

การล่าช้าของการเดินทาง: -

การยกเลิกการเดินทาง: สูงสุด 10,000 บาท

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 1,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 1,000,000 บาท (คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: ยกเว้นความคุ้มครอง

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,000,000 บาท (รักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บหรือป่วย)

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: 1,000,000 บาท (สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย)

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 1,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-2065488

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-2065488

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -