ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Plus-Lite By AXA

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Plus-Lite By AXA

ความคุ้มครอง 1: ราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 189 บาท/เที่ยว

ความคุ้มครอง 2: ขยายระยะเวลารับผลประโยชน์สูงสุด 15 วัน

ความคุ้มครอง 3: รับเงินชดเชยวันละ1,000บาทหากเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Plus-Lite By AXA

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยเดินทาง Plus-Lite By AXA

เบี้ยประกันภัย: เริ่มต้นเพียง 189 บาท/เที่ยว

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: -

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: -

การล่าช้าของการเดินทาง: -

การยกเลิกการเดินทาง: -

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: -

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 1,500,000 บาท (คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: ยกเว้นความคุ้มครอง

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,000,000 บาท (รักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บหรือป่วย)

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: 2,000,000 บาท (สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย)

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 2,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-2065488

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-2065488

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -