ความคุ้มครองของประกันการเดินทางเอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางเอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

ความคุ้มครอง 1: ให้ความคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: คุ้มครองตั้งแต่อายุ 9 วันขึ้นไป

ความคุ้มครอง 3: ครอบคลุมถึงการล่าช้าของเครื่องบิน และการยกเลิกเที่ยวบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางเอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางเอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

เบี้ยประกันภัย: ราคาเริ่มต้น 620 บาท

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 50,000 บาท

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: 10,000 บาท

การล่าช้าของสัมภาระ: 10,000 บาท

การล่าช้าของการเดินทาง: 50,000 บาท

การยกเลิกการเดินทาง: 500,000 บาท

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 5,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 5,000,000 บาท การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: สูงสุด 5,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วโลก

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 5,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-624-1111

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-624-1111

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -