กรุงไทยพานิชประกันภัย

แก้ไขล่าสุด: 

ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนเจริญกรุง อำเภอป้อมปราบ จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ โดยการนำของ พลจัตวาประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียน ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ด้วยธุรกิจที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจึงพร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม อีกทั้งยังยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจะช่วยบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมไทย อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอนาคตที่แข็งแกร่งต่อไป วิสัยทัศน์ บริษัทประกันภัยชั้นนำที่พนักงานมีศักยภาพสูง ระบบงานทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า มอบคุณค่าแก่พันธมิตรธุรกิจ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืน

ประกันการเดินทาง reviews

All (ประกัน)
Formal Name
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Address
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดย กรุงไทยพานิชประกันภัย

กรุงไทยพานิชประกันภัย

บรอนซ์ เอเชีย By ไออินชัวร์

บรอนซ์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 750,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง รวมถึงความเสียหายทรัพย์สินด้วย

4
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

ซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

4
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์

โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

4
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

เอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

เอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 10,000 บาท

4.333333333333333
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

บรอนซ์ เวิลด์ไวด์  By ไออินชัวร์

บรอนซ์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 750,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง รวมถึงความเสียหายทรัพย์สินด้วย

4
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

ซิลเวอร์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ซิลเวอร์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางประเภทรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

3.6666666666666665
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

3.6666666666666665
1

กรุงไทยพานิชประกันภัย

เอ็กซ์คลูซีฟ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

เอ็กซ์คลูซีฟ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 10,000 บาท

no reviews

คุณเป็นผู้ชาญผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่?

MoneyDuck เพื่อผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยคุณจัดการด้านการตลาด และพัฒนาทีมขายของคุณให้มีโอกาสเปิดการขายได้สูงขึ้นด้วยบริการจากเรา

เพิ่มเติม