ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Travel Care

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Travel Care

ความคุ้มครอง 1: รับรองวีซ่าแชงเก้น

ความคุ้มครอง 2: รายเที่ยวเลือกแผนคุ้มครองได้สูงสุด 90 วัน

ความคุ้มครอง 3: คุ้มครองตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านจนจบทริป

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Travel Care

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Travel Care

เบี้ยประกันภัย: เอเชีย ตัวอย่าง 5 วัน 495 บาท, เชงเก้น/ทั่วโลก ตัวอย่าง 15 วัน 1,082 บาท (จ่ายเบี้ยตามจำนวนวันเดินทาง ราคานี้รวมแผนคุ้มครองหลัก, แผนเสริม Flight Secure และ Property Safe)

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 40,000 บาท กรณีถูกปล้นทรัพย์-ชิงทรัพย์ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้) และวงเงินชดเชย 5,000 บาท อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: 5,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: 20,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การล่าช้าของการเดินทาง: 1,500 บาท (รวมสูงสุด 18,000 บาท) การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เหมาจ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง รวมสูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การยกเลิกการเดินทาง: 20,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: 20,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 3,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: 3,000,000 บาท การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 3,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-0181650

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-0181650

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -