ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Full Coverage

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Full Coverage

ความคุ้มครอง 1: จ่ายเบี้ยตามจำนวนวันที่ต้องการเดินทาง

ความคุ้มครอง 2: รับความคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท

ความคุ้มครอง 3: ชดเชยนอนโรงพยาบาล 1,000 บาทต่อวัน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Full Coverage

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 1 Full Coverage

เบี้ยประกันภัย: เอเชีย ตัวอย่าง 30 วัน/ทริป 2,221 บาท, เชงเก้น/ทั่วโลก ตัวอย่าง 30 วัน/ทริป 2,683 บาท (จ่ายเบี้ยตามจุดหมาย ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทาง ราคานี้เฉพาะแผนความคุ้มครองหลัก ยังไม่รวมแผนเสริม Flight Secure และ Property Safe)

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 40,000 บาท กรณีถูกปล้นทรัพย์-ชิงทรัพย์ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้) และวงเงินชดเชย 5,000 บาท อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: 5,000 บาท ****(จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: 20,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การล่าช้าของการเดินทาง: 1,000 บาท การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เหมาจ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง รวมสูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การยกเลิกการเดินทาง: 20,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: 20,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 3,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: 1,500,000 บาท การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 2,200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้ และได้รับผลประโยชน์รายวันสำหรับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท/คืน จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 วัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 3,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-0181650

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-0181650

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -