ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 2 Full Coverage

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 2 Full Coverage

ความคุ้มครอง 1: จ่ายเบี้ยตามจำนวนวันที่ต้องการเดินทาง

ความคุ้มครอง 2: รับความคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง 3: ชดเชยนอนโรงพยาบาล 3,000 บาทต่อวัน

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 2 Full Coverage

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทางซิกน่า ประกันภัย Essential 2 Full Coverage

เบี้ยประกันภัย: เอเชีย ตัวอย่าง 30 วัน/ทริป 3,298 บาท , เชงเก้น/ทั่วโลก ตัวอย่าง 30 วัน/ทริป (จ่ายเบี้ยตามจุดหมาย ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทาง ราคานี้เฉพาะแผนความคุ้มครองหลัก ยังไม่รวมแผนเสริม Flight Secure และ Property Safe)

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: 50,000 บาท กรณีถูกปล้นทรัพย์-ชิงทรัพย์ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้) และวงเงินชดเชย 10,000 บาท อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: 5,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: 30,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การล่าช้าของการเดินทาง: 2,500 บาท การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เหมาจ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง รวมสูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การยกเลิกการเดินทาง: 30,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: 30,000 บาท (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้)

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: 4,000,000 บาท

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: 5,000,000 บาท จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และวงเงินชดเชย 1,000,000 บาท หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

การจี้โดยสลัดอากาศ: -

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: 3,300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้ และได้รับผลประโยชน์รายวันสำหรับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,000 บาท/คืน จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 วัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: -

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: 4,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-0181650

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-0181650

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -