ข้อมูลเกี่ยวกัับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เจนเนอราลี่ประกันชีวิต 2024

แก้ไขล่าสุด: 

เจนเนอราลี่ ประกันความรักคุณ

เจนเนอราลี่ประกันชีวิตชั้นนำจากอิตาลี เพื่อดุแลคุณในทุกจังหวะของชีวิต มอบแผนประกันภัยที่คุ้มค่าและดีที่สุดให้กับคุณและคนที่คุณรัก ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งมีตัวเลือกมากมายสำหรับการคุ้มครองรายบุคคล ไปจนถึงการคุ้มครองแบบกลุ่มหรือองค์กรขนาดใหญ่ด้วย มาพร้อมความสะดวกส่งถึงมือคุณ ด้วยแอพลิเคชั่น 365 ช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดการกรมธรรม์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenProCash 15 (แผนชีวิตปลอดภัย เงินออมยั่งยืน)

GenProCash 15 (แผนชีวิตปลอดภัย เงินออมยั่งยืน)

GenProCash 15 (แผนชีวิตปลอดภัย เงินออมยั่งยืน) ประกันจาก generali ที่ให้คุณเลิกกังวลกับระยะเวลาในการชำระเบี้ยที่ยาวนาน เพราะประกันนี้ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันเพียง 15 ปีเท่านั้น แต่ยังให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 20 ปี นอกจากที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองที่ยาวนานแล้วยังได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องทุกๆปี ปีละ 2% ของ จำนวนเงินเอาประกันภัย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Cancer Super Protection

Gen Cancer Super Protection

Gen Cancer Super Protection ประกันชีวิตที่คิดเพื่อคนเป็นมะเร็ง รวมสองความคุ้มครองใน 1 เดียว ความคุ้มครองเพื่อรักษามะเร็งสูงสุด 4 ล้านบาท และยังให้คุ้มครองยาวนานมากถึงอายุ 85 ปี และหากเสียชีวิตก่อนรับทันที 1ล้านบาท จ่ายค่าเบี้ยประกันไปไม่เสียเปล่าเพื่อนเงินเบี้ยประกันที่เสียไปจะกลายไปเป็นเงินคุ้มครองที่ผู้เอาประกันจะได้รับ 1ล้านบาท เมื่ออายุครบ 85 ปี

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Life Plus 10

Gen Life Plus 10

Gen Life Plus 10 ประกันภัยจาก generali ที่ให้คุณได้รับเงินคืนตลอด 20 ปี โดยจะได้รับเป็นเงิน3% ของจำนวนเงินเอาประกันในทุกปีกรมธรรม์ นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองสูงมากถึง 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภียอีกด้วย นอกจากนี้เบี้ยประกันที่เสียไปก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย โดยที่สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 100,000บาท ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 20 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันสั้นเพียง 10 ปีเท่านั้น

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenProLife 20 (แผนเงินออมมั่งคั่ง)

GenProLife 20 (แผนเงินออมมั่งคั่ง)

GenProCash 15 (แผนชีวิตปลอดภัย เงินออมยั่งยืน) ประกันที่ให้คุณได้เลิกกังวลกับการจ่ายเบี้ยประกันที่ยาวนานเพราะประกันนี้ generali ให้คุณได้จ่ายเบี้ยประกันสั้นมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการคุ้มครอง โดยที่ประกันนี้ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 85 ปี นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังได้รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 21 อีกด้วย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Smart 7

Gen Smart 7

Gen Smart 7ประกันที่ให้ความคุ้มครองนานนาน 15 ปี แต่ให้คุณได้ออมสั้นเพียง 7 ปี นอกจากนี้ยังได้เงินคืนระหว่างทุกๆ 2 ปีเป็น 3% จำนวนเงินเอาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิตที่เสียไปก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร รับความคุ้มครองสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenProLife 25 (แผนชีวิตมั่นคง)

GenProLife 25 (แผนชีวิตมั่นคง)

GenProLife 25 (แผนชีวิตมั่นคง) ประกันที่ให้คุณได้จ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาความคุ้มครอง เพราะประกันนี้ให้คุณได้จ่ายเบี้ยเพียงแค่ 25ปี แต่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และนอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยที่คุณไม่ต้องรอนานเพราะ จะได้เงินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีกรมธรรม์แรกจนถึงปีกรมธรรม์ที่89

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Pro Life 8

Gen Pro Life 8

Gen Pro Life 8 ประกันชีวิตที่ให้คุณมั่นใจได้มากกว่าเพราะให้ความคุ้มครองกับคุณยาวนานถึงอายุ 90 ปี แต่เบี้ยสั้นมาก เพียงแค่ 8 ปี เท่านั้น ยิ่งสมัครตั้งแต่อายุยังน้อยค่าเบี้ยยิ่งต่ำ สามารถเลือกผ่อนชำระกับหลากหลายธนาคารชั้นนำได้ นอกจากนี้ยังสมัครง่ายไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบปัญหาสุขภาพเท่านั้น

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenSave 20 Plus (แผนออมทรัพย์สุดคุ้ม)

GenSave 20 Plus (แผนออมทรัพย์สุดคุ้ม)

GenSave 20 Plus (แผนออมทรัพย์สุดคุ้ม) ประกันที่ให้ความคุ้มครองกับคุณยาวนานถึง 20 ปี ซึ่งประกันนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี และเมื่อครบอายุสัญญารับเงินก้อนเป็น 150% ของเงินเอาประกัน และตลอดอายุสัญญาผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 150% และนอกจากนี้ เบี้ยประกันที่เสียไปก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะสามารถทนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenBumNan 10 (แผนชีวิตดี มีสุขหลังเกษียณ)

GenBumNan 10 (แผนชีวิตดี มีสุขหลังเกษียณ)

GenBumNan 10 (แผนชีวิตดี มีสุขหลังเกษียณ) อีกหนึ่งประกันจาก generali ที่ให้คุณได้รับเงินบำนาญยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี แต่ให้คุณชำระเบี้ยประกันสั้น สั้นเพียง 10 ปี เท่านั้น โดยที่เงินบำนาญนั้นคุณจะได้รับเงินทุกปี ปีละ 15% ตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี โยหากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนที่จะถึงช่วงรับเงินบำนาญหรือ 55 ปี จะได้รับความคุ้มครองเป็น 110% ของเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันได้ชำระแล้ว

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenProCash 6 (แผนเงินออมระยะสั้นสุดคุ้ม)

GenProCash 6 (แผนเงินออมระยะสั้นสุดคุ้ม)

GenProCash 6 (แผนเงินออมระยะสั้นสุดคุ้ม) อีกหนึ่งประกันจาก generali อีกเช่นเดียวกันที่ให้คุณเลิกกังวลกับระยะเวลาในการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ยาวนาน เพราะประกันนี้ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันสั้นเพียง 6 ปีเท่านั้น แต่ให้คุณได้รับความคุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี นอกจากนี้คุณยังจะได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องเป็นเงิน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันอีกด้วย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Gen PA Bonus

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Gen PA Bonus

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Gen PA Bonus ประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุม ทุกอย่างเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งค่ารักษา เงินชดเชย และรายได้ช่วงที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีกด้วย โดยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 6,000,000บาท และยังได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

ประกันมะเร็ง Gen Cancer

ประกันมะเร็ง Gen Cancer

ประกันมะเร็ง Gen Cancer ประกันที่ให้คุณเลิกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหากวันนึงคุณพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเพราะ ประกันนี้ให้คุณได้รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งสูงสุด 1 ล้านบาท และที่ให้คุณได้อุ่นใจเพราะคุณยังจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนด้วยเดือนละ 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน) และเบี้ยประกันที่คุณเสียไปก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenCash 4 (แผนเงินออมสุขสันต์)

GenCash 4 (แผนเงินออมสุขสันต์)

GenCash 4 (แผนเงินออมสุขสันต์) ประกันที่ทำให้คุณเลิกกังวลกับการจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาที่ยาวนาน เพราะประกันนี้ให้ความคุ้มครองยาวถึง 10 ปี แต่ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปีเท่านั้น และนอกจากนี้ คุณยังได้รับผลตอบแทนเป็น 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปีอีกด้วย และยังได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงมากภึง 400%

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenProCash 10 Plus (แผนสะสมทรัพย์ทวีคูณ)

GenProCash 10 Plus (แผนสะสมทรัพย์ทวีคูณ)

GenProCash 10 Plus (แผนสะสมทรัพย์ทวีคูณ) ประกันที่ให้คุณจ่ายเบี้ยสั้นเพียง 10 ปี แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองที่ยาวนานถึง 15 ปี นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังจะได้รับเงินคืนทุกปีปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และพิเศษได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้เบี้ยประกันที่เสียไปยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Aom Sub 6

Gen Aom Sub 6

Gen Aom Sub 6ให้คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยแพง และยังได้รับเงินคืนต่อเนื่องทุกปีกรมธรรม์ นอกจากนี้ค่าเบี้ยที่เสียไปก็ยังนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 155 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยที่ความคุ้มครองในแต่ละช่วงของระยะเวลาความคุ้มครองจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ยิ่งปีกรมธรรม์มากความคุ้มครองก็ยิ่งมากตามไปด้วย

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenBumNan 8 (แผนชีวิตดี มีเงินออมมั่นคง)

GenBumNan 8 (แผนชีวิตดี มีเงินออมมั่นคง)

GenBumNan 8 (แผนชีวิตดี มีเงินออมมั่นคง) แผนประกันจากgeneraki ที่ให้คุณได้จ่ายค่าเพียงประกันสั้นมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการคุ้มครอง จ่ายเบี้ยประกันเพียง 8 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองและรับเงินบำนาญจนถึง 88 ปี และที่พิเศษกว่านั้น ในทุกๆ 10 ปี รับเงินบำนาญเพิ่มอีก 5% เมื่อรวมแล้วผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 565% ตลอดอายุสัญญา

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Life 10

Gen Life 10

Gen Life 10 ประกันที่นอกจากจะเป็นประกันที่คอยช่วยเรื่องการเงินกับคุณหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ยังเป็นอีกวิธีนึงในการออมเงินอีกด้วย โดยที่ประกันนี้จะมอบเงินคืนระหว่างสัญญาเป็นเงิน 5% ของเงินเอาประกัน จะเริ่มตั้งแต่วันสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 จนครบอายุ 79 ปี นอกจากนี้ประกันนี้ยังให้ความคุ้มครองสูงถึง 150% บาท

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

GenProSmart 20 (แผนฉลาดออม สำหรับคนฉลาดคิด)

GenProSmart 20 (แผนฉลาดออม สำหรับคนฉลาดคิด)

GenProSmart 20 (แผนฉลาดออม สำหรับคนฉลาดคิด) ประกันที่ให้คุณได้รับเงินคืนได้มากกว่าเพราะว่าคุณจะได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องทุกๆ 3ปี และที่คุ้มไปกว่านั้น คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตถึง 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และนอกจากนี้ยังสามารถในำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดยที่ประกันนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 เดือน - 55 ปี

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Cancer Super Protection

Gen Cancer Super Protection

Gen Cancer Super Protection ประกันชีวิตที่คิดมาสำหรับคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคที่น่ากลัวอย่างโรคมะเร็งและที่คุ้มกว่าเพราะไม่ได้คุ้มครองแค่โรคมะเร็งเท่านั้นแต่ยังคุ้มครองชีวิตด้วย คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 85 ปี หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนรับทันที 1,000,000 บาท และยังคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ หากตรวจพบรับเงินก้อนเพื่อรักษารวมสูงสุด 4 ล้านบาท

no reviews

เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

Gen Health Lump Sum

Gen Health Lump Sum

Gen Health Lump Sum ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เพราะเมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาคุณจะได้รับเงินค่ารักษาโดยที่ไม่จำกัดวงเงิน เพราะประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุดถึง 1,000,000 บาทต่อปี โดยที่ประกันนี้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลทั้ง โรคทั่วไป โรคร้ายและค่าผ่าตัด

no reviews