สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

ข้อดีที่ 1: วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ข้อดีที่ 2: แบ่งชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

ดอกเบี้ย: 24.5%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 5 เท่าของรายได้ สำหรับสินเชื่อพื่อการศึกษา อนุมัติสูงสุด 4 เท่าของรายได้

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน (คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน

รับเงินภายใน: หลังอนุมัติภายใน 1 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH]

![คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH]](https://img.moneyduck.com/others/head-image-template.png?mark64=aHR0cHM6Ly9pbWcubW9uZXlkdWNrLmNvbS9-dGV4dD93PTE0MDAmdHh0NjQ9S2lyZ3VJVGd1TGpndUpQZ3VLcmd1S0hndUpyZ3VMSGd1SlhndUxUZ3VJTGd1SzNndUlmZ3VKemd1TG5ndVluZ3VLcmd1S0hndUxIZ3VJVGd1S1BndUtyZ3VMVGd1Sm5ndVlEZ3VJcmd1TGZndVlqZ3VLM2d1S3JndVlqZ3VLZmd1Sm5ndUpyZ3VMamd1SVRndUlUZ3VLVXFLaURndUtyZ3VMVGd1Sm5ndVlEZ3VJcmd1TGZndVlqZ3VLM2d1SzNndVlEZ3VKbmd1SUhndUp2Z3VLUGd1TERndUtyZ3VJZmd1SVRndVl3Z1MxUkRJRU5CVTBoZCZ0eHQtc2l6ZT04MCZ0eHQtbGVhZD0wMSZ0eHQtZm9udD1BdmVuaXItSGVhdnkmdHh0LWFsaWduPWNlbnRlcixtaWRkbGU&mark-align=center,middle)

อายุ: ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (มีสัญชาติไทย มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)