สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

ข้อดีที่ 1: สินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชนที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

ข้อดีที่ 2: สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน

ข้อดีที่ 3: เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

ดอกเบี้ย: MRR + 9% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีอัตโนมัติ)

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

ดอกเบี้ยค้างชำระ: ไม่เกิน 25%ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

อายุ: ไม่เกิน 60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 30,000 บาท (รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
  • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)