สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

ข้อดีที่ 1: 25 บาท = 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)

ข้อดีที่ 2: ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

ข้อดีที่ 3: เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/วัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Classic

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท = 1 คะแนน KTC FOREVER (คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ)

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • รับประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: บัตรเสริมใบที่ 1,2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป 500 บาท/บัตร/ปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 20% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 20% ต่อปี (15%+5% ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน คำนวณจาก วันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2% (จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า คลาสสิก

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)