สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

ข้อดี 1: สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 15 บริบูรณ์

ข้อดี 2: รับดอกเบี้ยเพิ่ม 100% หากฝากมากกว่าถอน

ข้อดี 3: คำนวณดอกเบี้ยและจ่ายทุกสิ้นเดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.5% รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 1% รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: หากฝากมากกว่าถอนจะได้โบนัสเพิ่ม 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับดอกเบี้ย

เงินฝากขั้นต่ำ: 2,000 บาท จำกัด 1 บัญชี/คน

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากครั้งต่อไป แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทและไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 2,000 บาท จำกัด 1 บัญชี/คน

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับการปิดบัญชีภภายใน 30 วัน

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มียอดเงินฝากและ/หรือเงินอื่นใดคงเหลือในบัญชี และไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ธนาคารจะทำการปิดบัญชีอัตโนมัติ

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

อายุ: 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชีและมีสัญชาติไทย

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ของ ธนาคารกรุงไทย

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ / บัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้และมีเลข 13 หลักและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง (กรณีบัตรประชาชนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)