สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

ข้อดีที่ 1: ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดกว่าธนาคารอื่นในราคาบัตรที่เท่ากัน คือ สูงสุด ถึง 300,000 บาท

ข้อดีที่ 2: ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อรักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ

ข้อดีที่ 3: รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชั้นนำ และร้านอาหารชั้นนำมากมายที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 599 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 150 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 10 บาท / รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

อายุ: 15-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)