สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

ข้อดี 1: ทำรายการ เช็คยอดฟรี ผ่านทุกตู้ของทุกธนาคาร

ข้อดี 2: คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยทุกสองครั้งต่อปี

ข้อดี 3: บัญชีออมทรัพย์ สำหรับชาวต่างชาติ ที่ได้สิทธิพิเศษเท่ากับคนไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: 20,000 บาทขึ้นไป (คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท หากยอดคงเหลือในบัญชีมีน้อยกว่า 20,000 บาท)

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารออนไลน์:

  • ทำธุรกรรมผ่านช่องทาง ดังนี้ Krungsri Online (KOL), Interactive Voice Response (IVR), Krungsri SMS Banking, Krungsri Mobile Application (KMA), Auto-transfer from savings to current and Bill Payment Service.

Mobile Banking:

  • Krungsri Mobile Application

Internet Banking:

  • Krungsri Online (KOL)

สมุดบัญชี:

  • บุคคลธรรมดา (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของธนาคาร)

บัตรเดบิต:

  • ใช้บริการผ่านบัตรเดบิต เท่านั้น

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: ฟรี ทุกธนาคาร ทั่วไทย

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ | บัตรกรุงศรีอยุธยา

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • เฉพาะชาวต่างชาติ ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของธนาคาร.

(เจ้าของธุรกิจ)