สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

ข้อดีที่ 1: ให้คุ้มความครองผู้ถือบัตรอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล, พบหมอเพื่อรับยา หรือรักษาจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท ต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 10 ครั้งต่อปี

ข้อดีที่ 2: ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

ค่าธรรมเนียมรายปี: 3,999 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 150 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 10 บาท / รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

อายุ: 15-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต OPD

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)