สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิต Krungsri Debit Manchester United Card บัตรเครดิตที่ให้คุณถอน โอน จ่ายได้ในบัตรเดียว นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ข้อดีที่ 2: ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมรหัสบัตรเดบิต (PIN number) 6 หลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัตรเดบิตที่ใช้งานจะยากต่อการปลอมแปลง

ข้อดีที่ 3: สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรเดียวกันผ่านเครื่องกรุงศรี ATM โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน และจำนวนเงินโอนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อวัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ประเภทบัตร: visa

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

คะแนนสะสมของ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

Shopping

  • สามารถชำระสินค้าและบริการได้ทุกร้านที่มีสัญลักษณ์VISA ได้ทั่วโลก

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

  • สามารถชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) สามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์มือถือ (AIS, DTAC, True Move), บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าเบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิต, ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระให้ตนเอง หรือให้บุคคลอื่น โดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันภายในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 150 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 10 บาท / รายการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

อายุ: 15 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เอกสารการสมัคร บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัคร

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)